Poniżej tekst mojego sprostowania do pewnego artykułu, które ukazało się jako list i to z nie uzgodnionymi ze mną zasadniczymi "cięciami": W dniu 10 kwietnia 2013 na stronie tytułowej Głosu Szczecińskiego zamieszczony został artykuł Pana Redaktor Piotra Jasiny pt. „ Szczecin trudny do obejścia”.