Inwestycje infrastrukturalne na Pomorzu Zachodnim  ( lub jemu również służące ) były tematem spotkania  Zachodniopomorskiego Zespołu Parlamentarnego z kierownictwem MTBiGM w dniu 18.09.13. De facto są one zawsze  współfinasowane przez UE, dlatego kluczowe dla ich realizacji jest umieszczenie ich w poszczególnych etapowych dokumentach stanowiących o wykorzystaniu środków UE w nowej perspektywie budżetowej.