Zapraszam na posiedzenie Zachodniopomorskiego Zespołu Parlamentarnego poświęcone sytuacja zachodniopomorskiego rolnictwa, które odbędzie się 
w dniu 28 października 2013 r. o godzinie 10:00 w gmachu Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Wały Chrobrego 4 w Szczecinie, sala nr 09.