Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Piotr Van der Coghen


Poseł Piotr Van der Coghen - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o finansach publicznych Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-09 22:55Poseł Piotr Van der Coghen - Wystąpienie z dnia 18 lutego 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 87 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Serbii o współpracy w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej oraz innego rodzaju przestępczości, podpisanej w Warszawie dnia 7 listopada 2011 r. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-18 17:50Poseł Piotr Van der Coghen - Wystąpienie z dnia 13 marca 2014 roku.

11 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Piotr van der Coghen:     Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Dla zobrazowania mojego pytania posłużę się przykładem. W ubiegłych latach Ministerstwo Zdrowia, dążąc do poprawy funkcjonowania pogotowia ratunkowego, aktywnie współpracowało z fundacją Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, czego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-13 13:08Poseł Piotr Van der Coghen - Wystąpienie z dnia 06 lutego 2014 roku.

20 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 2096 i 2103). Poseł Sprawozdawca Piotr van der Coghen:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-02-06 22:24Poseł Piotr Van der Coghen - Wystąpienie z dnia 08 stycznia 2014 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 1066 i 1932). Poseł Piotr van der Coghen:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Kochana... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-08 10:34Poseł Piotr Van der Coghen - Wystąpienie z dnia 08 stycznia 2014 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 1066 i 1932). Poseł Sprawozdawca Piotr van der Coghen:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-08 09:36Poseł Piotr Van der Coghen - Wystąpienie z dnia 24 stycznia 2013 roku.

17, 18, 19, 20 i 21 punkt porządku dziennego:   17. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o związkach partnerskich (druk nr 552).   18. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o związkach partnerskich (druk nr 553).   19. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o związkach partnerskich (druk nr 554).   20. Pierwsze... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-01-25 09:06Poseł Piotr Van der Coghen - Wystąpienie z dnia 24 stycznia 2013 roku.

17, 18, 19, 20 i 21 punkt porządku dziennego:   17. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o związkach partnerskich (druk nr 552).   18. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o związkach partnerskich (druk nr 553).   19. Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o związkach partnerskich (druk nr 554).   20. Pierwsze... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-01-24 23:42Poseł Piotr Van der Coghen - Wystąpienie z dnia 22 listopada 2012 roku.

13 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Piotr van der Coghen:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Z rosnącym zaniepokojeniem obserwujemy w Polsce wzrastającą aktywność ludzi, którzy swoją chęć zaistnienia w polityce realizują poprzez podsycanie wśród społeczeństwa nastrojów negacji wobec polskich obywateli innej narodowości... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-27 19:41Poseł Piotr Van der Coghen - Wystąpienie z dnia 08 listopada 2012 roku.

16 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (druk nr 806). Poseł Piotr van der Coghen:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! Ze zdumieniem zapoznałem się z projektem tej ustawy, a szczególnie z art. 1, który wprost rzucił mnie na kolana. Któreż to pracowite... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-11-09 08:18