Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Piotr Paweł Bauć


Poseł Piotr Paweł Bauć - Wystąpienie z dnia 29 sierpnia 2014 roku.

20 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty i ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Poseł Piotr Paweł Bauć:     Wysoka Izbo! Pani Marszałkini! Panie Premierze! Muszę... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-01 19:39Poseł Piotr Paweł Bauć - Wystąpienie z dnia 25 lipca 2014 roku.

44 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie powołania Komisji śledczej w celu zbadania okoliczności, jakie towarzyszyły powstaniu projektu ustawy o likwidacji WSI i weryfikacji ich kadr, powstaniu i publikacji ˝Raportu o działaniach żołnierzy i pracowników WSI oraz wojskowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-04 16:30Poseł Piotr Paweł Bauć - Wystąpienie z dnia 24 lipca 2014 roku.

45 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie upamiętnienia 150. rocznicy śmierci Romualda Traugutta (druki nr 2547 i 2628). Poseł Piotr Paweł Bauć:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Tak jak koleżanki i koledzy wyrażali poparcie dla przyjęcia tego projektu uchwały, tak samo i ja w imieniu Klubu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-03 08:23Poseł Piotr Paweł Bauć - Wystąpienie z dnia 11 lipca 2014 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw. Poseł Piotr Paweł Bauć:     Dziękuję bardzo.     Pani Marszałkini! Pani Minister! Na samym początku omówiliśmy, burzliwie, sprawę wyroku Trybunału Konstytucyjnego i w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-16 08:40Poseł Piotr Paweł Bauć - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2014 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2085 i 2471). Poseł Piotr Paweł Bauć:     Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! Jedna pocieszająca informacja, jaką tutaj pani minister przedstawiła, to kwestia... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-12 21:24Poseł Piotr Paweł Bauć - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2014 roku.

38 punkt porządku dziennego: Rozpatrzenie wniosku prezesa Rady Ministrów o wyrażenie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wotum zaufania Radzie Ministrów (druk nr 2525). Poseł Piotr Paweł Bauć:     Panie Marszałku! Panie Premierze! Zwracam się do pana, panie premierze, z prośbą, aby nie zrzucał pan na nas poczucia winy, bo nie czujemy się w tej sprawie winni.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-27 10:36Poseł Piotr Paweł Bauć - Wystąpienie z dnia 28 maja 2014 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2315 i 2391). Poseł Piotr Paweł Bauć:     Pani Marszałkini! Pani Minister! Wysoka Izbo! Ten projekt ustawy w głównej mierze dotyczy tego, czy będzie bezpłatny podręcznik.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-28 22:21Poseł Piotr Paweł Bauć - Wystąpienie z dnia 24 kwietnia 2014 roku.

19 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o poselskim projekcie ustawy o edukacji seksualnej. Poseł Piotr Paweł Bauć:     Pani Marszałkini! Wysoka Izbo! Pani Minister! Chciałbym skierować pytanie do pani minister. Mianowicie w czasie debaty w tej sali pani minister powiedziała, że będą prowadzone przez IBE badania dotyczące... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-28 10:10Poseł Piotr Paweł Bauć - Wystąpienie z dnia 24 kwietnia 2014 roku.

15 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o cudzoziemcach. Poseł Piotr Paweł Bauć:     Pani Marszałkini! Wysoka Izbo! Pani Minister! Mam pytanie do pani minister związane z tą ustawą, z... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-28 09:12Poseł Piotr Paweł Bauć - Wystąpienie z dnia 24 kwietnia 2014 roku.

19 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o poselskim projekcie ustawy o edukacji seksualnej (druki nr 1298 i 1974). Poseł Piotr Paweł Bauć:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Z wielkim smutkiem i żalem muszę odczytać następujące słowa: Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz rozpatrzeniu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-27 21:29