Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Piotr Paweł Bauć


Poseł Piotr Paweł Bauć - Wystąpienie z dnia 08 marca 2013 roku.

18 punkt porządku dziennego: Głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie informacji ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich (druki nr 1019 i 1084). Poseł Piotr Paweł Bauć:     Pani Marszałkini! Pani Minister! Wysoka Izbo! Przedstawiona informacja jest mniej więcej... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-03-12 00:16Poseł Piotr Paweł Bauć - Wystąpienie z dnia 06 marca 2013 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o:   1) poselskim projekcie uchwały w związku ze 120. rocznicą powstania Polskiej Partii Socjalistycznej,   2) poselskim projekcie uchwały w 120. rocznicę powstania Polskiej Partii Socjalistycznej    (druki nr 994, 995 i 1074). Poseł Piotr Paweł Bauć:     Pani... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-03-09 20:05Poseł Piotr Paweł Bauć - Wystąpienie z dnia 06 marca 2013 roku.

3 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Korpusie Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 1099). Poseł Piotr Paweł Bauć:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Nie chcę dalej podgrzewać atmosfery tej rozmowy między nami, bo to chyba już nie jest debata, rozmowa. Mam tylko jedno pytanie, pytanie trochę... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-03-09 18:49Poseł Piotr Paweł Bauć - Wystąpienie z dnia 06 marca 2013 roku.

3 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Korpusie Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 1099). Poseł Piotr Paweł Bauć:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni Koledzy Posłowie Wnioskodawcy! Poseł Piotr Paweł Bauć:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowne Koleżanki i Koledzy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-03-09 13:20Poseł Piotr Paweł Bauć - Wystąpienie z dnia 22 lutego 2013 roku.

16 punkt porządku dziennego: Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich (druk nr 1019) wraz ze stanowiskiem Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (druk nr 1084). Poseł Piotr Paweł Bauć:    ... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-02-27 11:30Poseł Piotr Paweł Bauć - Wystąpienie z dnia 22 lutego 2013 roku.

16 punkt porządku dziennego: Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich (druk nr 1019) wraz ze stanowiskiem Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (druk nr 1084). Poseł Piotr Paweł Bauć:    ... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-02-26 23:51Poseł Piotr Paweł Bauć - Wystąpienie z dnia 20 lutego 2013 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej, Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej pomiędzy Królestwem Belgii, Republiką Bułgarii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-02-23 21:49Poseł Piotr Paweł Bauć - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2013 roku.

1 i 2 punkt porządku dziennego:   1. Informacja prezesa Rady Ministrów na temat wyników negocjacji w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020.   2. Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej, Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-02-23 16:00Poseł Piotr Paweł Bauć - Wystąpienie z dnia 25 stycznia 2013 roku.

18 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o związkach partnerskich. Poseł Piotr Paweł Bauć:     Pani Marszałkini! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Otóż spór jest sporem między naturą a kulturą. Religia nie jest naturą i nie ma z tego prawa. Religia jest nienaturalną naturą człowieka, kulturą.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-01-26 22:27Poseł Piotr Paweł Bauć - Wystąpienie z dnia 27 września 2012 roku.

18 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim i senackim projektach ustaw o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (druki nr 640, 641 i 732). Poseł Piotr Paweł Bauć:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Od razu powiem, że Ruch Palikota będzie głosował za przyjęciem tej ustawy. Natomiast to ˝za˝ związane jest tylko z tym,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-01-10 11:23