Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Piotr Naimski


Poseł Piotr Naimski - Wystąpienie z dnia 23 kwietnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2015 roku Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-23 16:08Poseł Piotr Naimski - Wystąpienie z dnia 23 kwietnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2015 roku Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-23 15:55Poseł Piotr Naimski - Wystąpienie z dnia 15 stycznia 2015 roku.

35 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w latach 2008-2015 oraz niektórych innych ustaw. Poseł Piotr Naimski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Proszę o przerwę i zebranie Konwentu Seniorów w dwóch sprawach. Po pierwsze, dla rozważenia przez Konwent... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-16 01:12Poseł Piotr Naimski - Wystąpienie z dnia 15 stycznia 2015 roku.

31 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3038 i 3048). Poseł Piotr Naimski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałbym przedstawić stanowisko klubu Prawo i Sprawiedliwość wobec ustawy o zmianie ustawy o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-15 22:07Poseł Piotr Naimski - Wystąpienie z dnia 17 grudnia 2014 roku.

19 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2930, 2962 i 2962-A) - trzecie czytanie. Poseł Piotr Naimski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Głosujemy w tej chwili nad przyjęciem ustawy, która jest wymuszona przez Komisję... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-17 23:47Poseł Piotr Naimski - Wystąpienie z dnia 16 grudnia 2014 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2930 i 2962). Poseł Piotr Naimski:     Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam przyjemność w imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość przedstawić opinię w sprawie ustawy o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-16 15:10Poseł Piotr Naimski - Wystąpienie z dnia 27 listopada 2014 roku.

14 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Piotr Naimski:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Z panem jest dobrze dyskutować, bo z osobą kompetentną dobrze jest dyskutować, ale to jest tak, że cena emisji to jest najbardziej niewiadomy punkt w całej tej konstrukcji i wszystkie sumy, które są w tej chwili przez rząd... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-27 12:32Poseł Piotr Naimski - Wystąpienie z dnia 27 listopada 2014 roku.

14 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Piotr Naimski:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Po pierwsze, dwa słowa na temat tego, co usłyszeliśmy przed chwilą. Otóż, pani poseł, zalecam przeczytanie konkluzji z 2007 r. Tam jest jasno powiedziane, że wszystkie decyzje dotyczące polityki klimatycznej będą podejmowane z uwzględnieniem warunków... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-27 11:19Poseł Piotr Naimski - Wystąpienie z dnia 10 października 2014 roku.

27 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2805 i 2809). Poseł Piotr Naimski:     Panie Marszałku! Nieobecny Panie Ministrze! W imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość chciałbym odnieść się do uchwały... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-10 10:29Poseł Piotr Naimski - Wystąpienie z dnia 08 października 2014 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (druki nr 2768 i 2779). Poseł Piotr Naimski:     Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić opinię klubu Prawa i Sprawiedliwości do druków nr 2768 i 2779. Chodzi o zmianę ustawy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-08 11:13