Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Piotr Chmielowski


Komisja Infrastruktury (INF)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (druk nr 3976).Rozpatrzenie projektu sprawozdania Komisji z działalności w VII kadencji Sejmu - przedstawia poseł Stanisław Żmijan. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-08 11:00


Komisja Infrastruktury (INF)

"Informacja Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie sposobu przeprowadzania postępowań przetargowych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad na wybór wykonawców na budowę dróg ekspresowych, współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020.". Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-24 15:00


Komisja Infrastruktury (INF)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (druki nr 3904 i 3912).Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania projektu ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (druki nr 3929 i 3932). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-24 18:00


Komisja Infrastruktury (INF)

Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie kolejowym (druk nr 3930) - uzasadnia poseł Stanisław Lamczyk. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-23 11:00


Komisja Infrastruktury (INF)
Komisja Finansów Publicznych (FPB)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Program ochrony brzegów morskich” (druk nr 3925) - przedstawia podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Dorota Pyć. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-23 13:10


Komisja Infrastruktury (INF)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (druk nr 3929) - uzasadnia poseł Arkadiusz Litwiński. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-23 14:06


Komisja Infrastruktury (INF)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk nr 3931). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-23 18:00


Komisja Infrastruktury (INF)

Ponowne rozpatrzenie – w trybie art. 47 ust. 3 Regulaminu Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (druki nr 1859 i 3704). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-11 08:15


Komisja Infrastruktury (INF)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (druk nr 3904) - uzasadnia poseł Krystyna Sibińska. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-10 10:31


Komisja Infrastruktury (INF)

Ponowne rozpatrzenie - w trybie art. 47 ust. 3 Regulaminu Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami (druki nr 1859 i 3704). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-10 16:30