Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Paweł Sajak


Poseł Paweł Sajak - Wystąpienie z dnia 05 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-11 07:39

Zobacz także:Poseł Paweł Sajak - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz niektórych innych ustaw Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-09 11:21

Zobacz także:Poseł Paweł Sajak - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-09 09:57

Zobacz także:Poseł Paweł Sajak - Wystąpienie z dnia 07 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o kuratorach sądowych Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-30 14:08

Zobacz także:Poseł Paweł Sajak - Wystąpienie z dnia 06 lutego 2015 roku.

24 i 25 punkt porządku dziennego:   24. Przedstawione przez Radę Ministrów sprawozdanie z wykonania ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. (druk nr 2109) wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Zdrowia (druk nr 2743).   25.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-10 10:49

Zobacz także:Poseł Paweł Sajak - Wystąpienie z dnia 14 stycznia 2015 roku.

6 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3019). Poseł Paweł Sajak:     Szanowna Pani Marszałek! Panowie Ministrowie! Wysoka Izbo! Mam przyjemność w imieniu Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-18 11:45

Zobacz także:Poseł Paweł Sajak - Wystąpienie z dnia 07 listopada 2014 roku.

24 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o poselskim projekcie ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 2374 i 2842). Poseł Paweł Sajak:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Lasy Państwowe to głównie własność publiczna, własność państwowa. Taki układ jest powszechnie akceptowany... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-16 10:04

Zobacz także:Poseł Paweł Sajak - Wystąpienie z dnia 05 listopada 2014 roku.

7 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie komisyjnego projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 2830). Poseł Paweł Sajak:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W dzisiejszych czasach, w czasach elektroniki, cyfryzacji, audiobooków, e-booków, w czasach, kiedy już prawie od trzech lat my posłowie korzystamy z urządzenia,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-12 20:12

Zobacz także:Poseł Paweł Sajak - Wystąpienie z dnia 05 listopada 2014 roku.

6 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy Prawo restrukturyzacyjne (druk nr 2824). Poseł Paweł Sajak:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Nie będę oryginalny, również muszę powiedzieć, że jest to naprawdę bardzo dobry projekt i to projekt w odpowiednim okresie, ponieważ nasze przedsiębiorstwa właśnie tego wymagają.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-12 15:03

Zobacz także:Poseł Paweł Sajak - Wystąpienie z dnia 05 listopada 2014 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rolnictwie ekologicznym (druki nr 2492 i 2843). Poseł Paweł Sajak:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Jak czytamy w uzasadnieniu do tego projektu, celem projektu są ułatwienia dla rolników, którzy prowadzą działalność w rolnictwie ekologicznym,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-07 17:42

Zobacz także: