Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Paweł Papke


Poseł Paweł Papke - Wystąpienie z dnia 13 stycznia 2015 roku.

4 i 5 punkt porządku dziennego:   4. Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w latach 2011-2012 (druk nr 1843) wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 2127).   5. Sprawozdanie Rady Ministrów z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2013... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-20 11:26

Zobacz także:Poseł Paweł Papke - Wystąpienie z dnia 04 grudnia 2014 roku.

12 punkt porządku dziennego: Przedstawiony przez prezesa Rady Ministrów dokument: Informacja Rady Ministrów o realizacji w roku 2013 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (druk nr 2713) wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 2802). Poseł Paweł Papke:     Dziękuję, panie marszałku.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-07 11:49

Zobacz także:Poseł Paweł Papke - Wystąpienie z dnia 04 grudnia 2014 roku.

11 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o Karcie Dużej Rodziny (druki nr 2923 i 2958). Poseł Paweł Papke:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Ustawa o Karcie Dużej Rodziny jest bardzo dobrą inicjatywą... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-07 11:26

Zobacz także:Poseł Paweł Papke - Wystąpienie z dnia 25 września 2014 roku.

24 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o sporcie oraz niektórych innych ustaw (druk 2715). Poseł Paweł Papke:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Szanowni Państwo! Nowelizacja ustawy o sporcie jest bardzo potrzebna, bo w czasie obowiązywania jej zapisów pojawiło się wiele problemów, których ona nie obejmowała... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-29 08:35

Zobacz także:Poseł Paweł Papke - Wystąpienie z dnia 08 stycznia 2014 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy (druki nr 1983 i 2009). Poseł Paweł Papke:     Pani Marszałek! Panie Ministrze! Odpowiem na zapytanie pana posła Schreibera - oczywiście pierwsza poprawka była poprawką typowo redakcyjną. Zmieniliśmy z ˝prawa kandydowania˝ na ˝prawo do... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-09 22:11

Zobacz także:Poseł Paweł Papke - Wystąpienie z dnia 08 stycznia 2014 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy (druki nr 1983 i 2009). Poseł Sprawozdawca Paweł Papke:     Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko w sprawie sprawozdania Komisji Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-09 21:36

Zobacz także:Poseł Paweł Papke - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2013 roku.

7 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych (druki nr 1510 i 1560). Poseł Paweł Papke:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska chciałbym przedstawić stanowisko klubu wobec sprawozdania Komisji Spraw Wewnętrznych o rządowym... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-28 15:35

Zobacz także:Poseł Paweł Papke - Wystąpienie z dnia 08 listopada 2012 roku.

16 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (druk nr 806). Poseł Paweł Papke:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Również chciałbym poruszyć tematy deregulacji zawodu trenera. Z informacji projektodawców wynika, iż proponuje się nadawać uprawnienia... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-11-09 09:32

Zobacz także:Poseł Paweł Papke - Wystąpienie z dnia 25 maja 2012 roku.

26 punkt porządku dziennego: Przedstawione przez Radę Ministrów sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć Euro 2012 oraz z wykonanych działań dotyczących realizacji przygotowań Polski do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012TM (marzec 2011 r. - styczeń 2012 r.) (druk nr 291) wraz ze stanowiskiem Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (druk nr... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-05-29 00:19

Zobacz także:Poseł Paweł Papke - Wystąpienie z dnia 12 kwietnia 2012 roku.

7 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Paweł Papke:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki Sejmie! Chciałbym podnieść bardzo ważną kwestię, jaką jest rejestr osób z zakazem stadionowym. Czy jest przygotowywany rejestr osób objętych zakazem stadionowym pochodzących z innych państw uczestniczących w turnieju Euro 2012? Kto jest... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-18 00:02

Zobacz także: