Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Mirosław Pluta


Poseł Mirosław Pluta - Wystąpienie z dnia 13 czerwca 2012 roku.

10 i 11 punkt porządku dziennego:   10. Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o poselskim projekcie uchwały w sprawie uchylenia rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) oraz rozporządzenia ministra... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-06-16 07:18

Zobacz także:Poseł Mirosław Pluta - Wystąpienie z dnia 25 maja 2012 roku.

27 punkt porządku dziennego: Przedstawiona przez prezesa Rady Ministrów ˝Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030˝ (druk nr 169) wraz ze stanowiskiem Komisji Infrastruktury, Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (druk nr 307). Poseł Mirosław Pluta:     Panie Marszałku!... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-05-29 00:19

Zobacz także:Poseł Mirosław Pluta - Wystąpienie z dnia 25 maja 2012 roku.

26 punkt porządku dziennego: Przedstawione przez Radę Ministrów sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć Euro 2012 oraz z wykonanych działań dotyczących realizacji przygotowań Polski do finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012TM (marzec 2011 r. - styczeń 2012 r.) (druk nr 291) wraz ze stanowiskiem Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (druk nr... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-05-29 00:19

Zobacz także:Poseł Mirosław Pluta - Wystąpienie z dnia 01 marca 2012 roku.

17 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Mirosław Pluta:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Po części usłyszałem już odpowiedzi od pana ministra. Chciałbym zadać jeszcze jedno, takie ogólne pytanie. Chciałbym, żeby pan minister przybliżył nam, jakie wsparcie jest przewidywane dla gmin w związku z nową ustawą.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-14 23:00

Zobacz także: