Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Mirosław Pluta


Poseł Mirosław Pluta - Wystąpienie z dnia 06 lutego 2014 roku.

14 punkt porządku dziennego: Informacja dla Sejmu i Senatu o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2013 r. (przewodnictwo Litwy w Radzie Unii Europejskiej) (druk nr 2077) wraz ze stanowiskiem Komisji do Spraw Unii Europejskiej (druk nr 2098). Poseł Mirosław Pluta:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Należy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-02-09 18:00

Zobacz także:Poseł Mirosław Pluta - Wystąpienie z dnia 23 stycznia 2014 roku.

16 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy (druk nr 2019). Poseł Mirosław Pluta:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Projekt ustawy o zmianie ustawy zawarty w druku nr 2019 proponuje rozszerzenie okresu zakazującego podanie do publicznej wiadomości wyników przedwyborczych badań opinii publicznej do 7 dni... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-27 11:48

Zobacz także:Poseł Mirosław Pluta - Wystąpienie z dnia 09 stycznia 2014 roku.

10 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Mirosław Pluta:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Od kilkunastu lat Polska ratyfikuje szereg konwencji międzynarodowych zwalczających korupcję, m.in. w 2001 r. konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, we wrześniu 2002 r. cywilnoprawną... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-11 08:20

Zobacz także:Poseł Mirosław Pluta - Wystąpienie z dnia 11 grudnia 2013 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie (druki nr 1155 i 1967). Poseł Mirosław Pluta:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Zostałem zobowiązany przez koła północnego Podkarpacia do złożenia serdecznych podziękowań wszystkim posłom, którzy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-11 19:39

Zobacz także:Poseł Mirosław Pluta - Wystąpienie z dnia 11 grudnia 2013 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy (druki nr 1539 i 1944). Poseł Mirosław Pluta:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy, druki nr 1539 i 1944, proponuje zmiany w brzmieniu art. 15110. Interesuje mnie w szczególności poszerzanie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-11 18:44

Zobacz także:Poseł Mirosław Pluta - Wystąpienie z dnia 11 grudnia 2013 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów wojskowych (druki nr 1846 i 1956). Poseł Mirosław Pluta:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mam bardzo krótkie pytanie do posła sprawozdawcy.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-11 17:50

Zobacz także:Poseł Mirosław Pluta - Wystąpienie z dnia 05 grudnia 2013 roku.

23 punkt porządku dziennego: Przedstawione przez ministra skarbu państwa ˝Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na dzień 31 grudnia 2011 r.˝ (druk nr 1018) wraz ze stanowiskiem Komisji Skarbu Państwa (druk nr 1739). Poseł Mirosław Pluta:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Wśród jednoosobowych spółek Skarbu Państwa pod nadzorem ministra skarbu państwa jest... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-08 23:36

Zobacz także:Poseł Mirosław Pluta - Wystąpienie z dnia 05 grudnia 2013 roku.

21 i 22 punkt porządku dziennego:   21. Przedstawiony przez ministra skarbu państwa dokument: ˝Raport o ekonomicznych, finansowych i społecznych skutkach prywatyzacji w roku 2011˝ (druk nr 725) wraz ze stanowiskiem Komisji Skarbu Państwa (druk nr 910).   22. Przedstawiony przez ministra skarbu państwa dokument: ˝Raport o ekonomicznych, finansowych i społecznych skutkach... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-08 21:54

Zobacz także:Poseł Mirosław Pluta - Wystąpienie z dnia 04 grudnia 2013 roku.

11 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (druki nr 1884 i 1935). Poseł Mirosław Pluta:     Dziękuję, panie marszałku.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Projekt ustawy o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-04 22:50

Zobacz także:Poseł Mirosław Pluta - Wystąpienie z dnia 04 grudnia 2013 roku.

10 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (druki nr 1640 i 1942). Poseł Mirosław Pluta:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Cieszy mnie niezmiernie, że... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-04 22:45

Zobacz także: