Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Miron Sycz


Poseł Miron Sycz - Wystąpienie z dnia 23 kwietnia 2015 roku.

16 punkt porządku dziennego: Informacja ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2015 r. Poseł Miron Sycz:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Przedstawione przez pana ministra założenia polskiej polityki zagranicznej w sprawie Ukrainy odnoszą się do trzech najważniejszych dziś kwestii. Po pierwsze, twardego opowiedzenia się za... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-26 11:07Poseł Miron Sycz - Wystąpienie z dnia 22 kwietnia 2015 roku.

11 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3033 i 3297). Poseł Miron Sycz:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Nowelizacja ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-25 19:46Poseł Miron Sycz - Wystąpienie z dnia 19 marca 2015 roku.

16 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Republiki Litewskiej, Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinetem Ministrów Ukrainy o utworzeniu wspólnej jednostki wojskowej, sporządzonej w Warszawie dnia 19 września 2014 r. (druki nr 3158 i 3209). Poseł Miron Sycz:... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-23 10:59Poseł Miron Sycz - Wystąpienie z dnia 27 listopada 2014 roku.

24 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2902 i 2941). Poseł Miron Sycz:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Dużego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-03 19:49Poseł Miron Sycz - Wystąpienie z dnia 06 listopada 2014 roku.

14 punkt porządku dziennego: Informacja Rady Ministrów o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w latach 2014-2015. Poseł Miron Sycz:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Jako polski Ukrainiec chcę dosyć jednoznacznie stwierdzić w tej Izbie, że Polska od początku, od 1991 r., kiedy ogłoszono niezależność Ukrainy, zachowywała się nadzwyczaj... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-07 21:10Poseł Miron Sycz - Wystąpienie z dnia 08 października 2014 roku.

6 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o: - poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz o zmianie ustawy o własności lokali, - poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-12 11:22Poseł Miron Sycz - Wystąpienie z dnia 28 sierpnia 2014 roku.

26 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2659 i 2679). Poseł Miron Sycz:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W ramach prac Senatu do przedmiotowej ustawy zgłoszono poprawki dotyczące przede... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-01 17:35Poseł Miron Sycz - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2014 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o bateriach i akumulatorach oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2244 i 2522). Poseł Miron Sycz:     Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Potrzeba nowelizacji przepisów ustawy o bateriach i akumulatorach wynika z... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-13 11:02Poseł Miron Sycz - Wystąpienie z dnia 08 maja 2014 roku.

17 punkt porządku dziennego: Informacja ministra spraw zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2014 roku. Poseł Miron Sycz:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W dzisiejszej debacie dominowały kwestie ukraińskie. Dziękuję za to wszystkim państwu. W związku z tym mam też pytanie.     Panie ministrze, kiedy możemy spodziewać się... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-12 10:50Poseł Miron Sycz - Wystąpienie z dnia 23 kwietnia 2014 roku.

5 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz ustawy o działach administracji rządowej (druki nr 2223 i 2291). Poseł Miron Sycz:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-25 17:09