Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Miron Sycz


Poseł Miron Sycz - Wystąpienie z dnia 13 czerwca 2013 roku.

19 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o uchwale Senatu w sprawie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (druki nr 1416 i 1454). Poseł Miron Sycz:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Proszę wybaczyć mi spóźnienie, ale biegłem. Może to dobrze, że moja wypowiedź została przesunięta na... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-17 15:08Poseł Miron Sycz - Wystąpienie z dnia 08 maja 2013 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (druki nr 815 i 1282). Poseł Miron Sycz:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Podczas pracy komisji, a w zasadzie podkomisji kierowanej przez wielce dostojnego posła Tadeusza Arkita często... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-11 08:54Poseł Miron Sycz - Wystąpienie z dnia 08 maja 2013 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (druki nr 815 i 1282). Poseł Miron Sycz:     Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Dzisiejsza debata dotyczy sprawozdania Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-08 09:55Poseł Miron Sycz - Wystąpienie z dnia 20 marca 2013 roku.

1 punkt porządku dziennego: Informacja ministra spraw zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2013 r. Poseł Miron Sycz:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Polska dyplomacja wiele wysiłku włożyła w zaangażowanie się w proces integracji Ukrainy z Unią Europejską. Mam świadomość, że coraz bardziej jest osamotniona w tym... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-03-22 18:57Poseł Miron Sycz - Wystąpienie z dnia 07 listopada 2012 roku.

9 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (druk nr 815). Poseł Miron Sycz:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Zaprezentowany projekt ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi należy rozpatrywać w połączeniu z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-11-08 21:31Poseł Miron Sycz - Wystąpienie z dnia 26 lipca 2012 roku.

21 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 591). Poseł Miron Sycz:     Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Zabiegaliśmy wszyscy od wielu lat o to, aby Internet był dostępny, szczególnie w środowiskach mniej zamożnych, w środowiskach wiejskich. Wydaje mi się,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-07-31 10:08Poseł Miron Sycz - Wystąpienie z dnia 29 marca 2012 roku.

9 punkt porządku dziennego: Informacja ministra spraw zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2012 roku. Poseł Miron Sycz:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Mały ruch graniczny z Rosją wzbudza wielkie zainteresowanie, szczególnie mieszkańców Warmii i Mazur. Podpisana została umowa, którą Sejm ratyfikował. Dzisiaj... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-05 21:01Poseł Miron Sycz - Wystąpienie z dnia 14 marca 2012 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Moskwie dnia 14 grudnia 2011 r. (druki nr 199 i 208). Poseł Miron Sycz:     Panie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-18 15:25Poseł Miron Sycz - Wystąpienie z dnia 15 grudnia 2011 roku.

7 punkt porządku dziennego: Informacja prezesa Rady Ministrów w sprawie przyszłości Unii Europejskiej. Poseł Miron Sycz:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Mówiąc o przyszłości Unii Europejskiej, mamy na myśli również rozszerzenie Unii Europejskiej. Byliśmy świadkami podpisania traktatu akcesyjnego przez Chorwację, a w najbliższy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-07 17:23