Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista interpelacji Pana Posła Michał Tomasz Pacholski


Data wpływu W sprawie
2015-09-18 w sprawie instytucji iudex suspectus uregulowanej w art. 41 ustawy Kodeks postępowania karnego
2015-08-18 w sprawie przepisów ustawy Prawo bankowe
2015-03-03 w sprawie poszkodowanych wierzycieli spółki Amber Gold
2015-03-03 w sprawie poszkodowanych wierzycieli spółki Amber Gold
2015-02-23 w sprawie zapisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2015-02-23 w sprawie zapisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2015-02-23 w sprawie restrykcji dotyczących funkcjonowania bankomatów walut wirtualnych
2014-11-27 w sprawie wprowadzenia ceny minimalnej za godzinę szkolenia praktycznego na poszczególne kategorie prawa jazdy
2014-11-27 w sprawie zamrożenia płac pracowników państwowej sfery budżetowej
2014-11-27 w sprawie zmian w ustawie budżetowej dotyczącej lekarzy rezydentów
2014-11-27 w sprawie szybkiej i skutecznej pomocy finansowej dla polskiego mleczarstwa
2014-09-24 w sprawie problemów przewoźników i pasażerów związanych z modernizacjami linii kolejowych
2014-09-09 w sprawie zapisów w ustawie o grach hazardowych w przedmiocie interpretacji i stosowania użytych w niej kluczowych pojęć
2014-09-09 w sprawie zapisów w ustawie o grach hazardowych w kwestii kwalifikowania poszczególnych przedsięwzięć jako hazardowe
2014-09-09 w sprawie zapisów w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych dotyczących nadzoru
2014-06-24 w sprawie zbyt niskiej subwencji oświatowej
2014-06-24 w sprawie sprzedaży substancji o działaniu psychoaktywnym, zwanych potocznie dopalaczami
2014-05-09 w sprawie prac nad wypowiedzeniem przez Rzeczpospolitą Polską konkordatu, umowy międzynarodowej, w związku z jego naruszeniem przez Stolicę Apostolską oraz Konferencję Episkopatu Polski
2014-05-07 w sprawie interpretacji instrumentu finansowego, jakim jest opcja
2014-05-07 w sprawie wprowadzenia powszechnego obowiązku czipowania psów
2014-04-01 w sprawie zapisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
2014-02-19 w sprawie systemu opieki nad bezdomnymi zwierzętami w Polsce
2014-02-19 w sprawie wymagań stawianych produktom żywnościowym, wytwarzanym przez rolników polskich
2014-01-21 w sprawie nauczycieli polskiego języka migowego (PJM)
2014-01-21 w sprawie uzyskania prawa jazdy kategorii innych niż B przez osoby niesłyszące