Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Mariusz Błaszczak


Poseł Mariusz Błaszczak - Wystąpienie z dnia 17 grudnia 2014 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o poselskim projekcie ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 2374, 2842 i 2842-A) - trzecie czytanie. Poseł Mariusz Błaszczak:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość proszę o 3-minutową... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-18 21:56

Zobacz także:Poseł Mariusz Błaszczak - Wystąpienie z dnia 07 listopada 2014 roku.

15 punkt porządku dziennego: Wniosek o odwołanie posła Radosława Sikorskiego z funkcji marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Poseł Mariusz Błaszczak:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Premier! Pani często powtarza, że chce pani być bliżej ludzi. Wczoraj w wiadomościach telewizyjnych był prezentowany sondaż informujący o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-16 09:20

Zobacz także:Poseł Mariusz Błaszczak - Wystąpienie z dnia 01 października 2014 roku.

1 punkt porządku dziennego: Przedstawienie przez Prezesa Rady Ministrów programu działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania. Poseł Mariusz Błaszczak:     Dziękuję bardzo.     Panie marszałku, tak, z wnioskiem formalnym, ale korzystając z okazji... Przed chwilą pan wicepremier Piechociński krzyczał zdenerwowany.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-02 08:33

Zobacz także:Poseł Mariusz Błaszczak - Wystąpienie z dnia 27 sierpnia 2014 roku.

1 punkt porządku dziennego: Informacja prezesa Rady Ministrów na temat działań rządu w ciągu najbliższych miesięcy. Poseł Mariusz Błaszczak:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Wysłuchaliśmy czwartego exposé premiera Donalda Tuska. Oprócz tych exposé było kilka ofensyw legislacyjnych. Tu za nami jest gabinet, w którym miał urzędować premier Donald Tuska,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-27 12:22

Zobacz także:Poseł Mariusz Błaszczak - Wystąpienie z dnia 25 lipca 2014 roku.

38 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych. Poseł Mariusz Błaszczak:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość proszę o 20 minut przerwy dla klubu. (Poruszenie na sali)     Marszałek:     Czy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-04 09:02

Zobacz także:Poseł Mariusz Błaszczak - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2014 roku.

2 punkt porządku dziennego: Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza (druki nr 2498 i 2570). Poseł Mariusz Błaszczak:     Dziękuję bardzo.     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Przypadł mi w udziale obowiązek i zaszczyt przedstawić w imieniu grupy posłów z Klubu Parlamentarnego Prawo i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-12 11:24

Zobacz także:Poseł Mariusz Błaszczak - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2014 roku.

1 punkt porządku dziennego: Wniosek o wyrażenie wotum nieufności Radzie Ministrów kierowanej przez prezesa Rady Ministrów pana Donalda Tuska i wybranie pana Piotra Tadeusza Glińskiego na prezesa Rady Ministrów (druk nr 2528). Poseł Mariusz Błaszczak:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-12 09:30

Zobacz także:Poseł Mariusz Błaszczak - Wystąpienie z dnia 09 maja 2014 roku.

20 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych. Poseł Mariusz Błaszczak:     Tak, z wnioskiem formalnym.     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Wnoszę o półgodzinną przerwę dla klubu parlamentarnego. (Poruszenie na sali) 20 punkt... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-13 21:44

Zobacz także:Poseł Mariusz Błaszczak - Wystąpienie z dnia 21 marca 2014 roku.

21 punkt porządku dziennego: Wybór uzupełniający członka Trybunału Stanu (druki nr 2208 i 2221). Poseł Mariusz Błaszczak:     Dziękuję bardzo.     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość przedstawić kandydaturę pana prof. Lecha Morawskiego na stanowisko członka Trybunału Stanu.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-26 09:07

Zobacz także:Poseł Mariusz Błaszczak - Wystąpienie z dnia 19 kwietnia 2013 roku.

22 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (druki nr 806, 1166 i 1166-A) - trzecie czytanie. Poseł Mariusz Błaszczak:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mamy do czynienia z bublem prawnym. W tym projekcie ustawy jest mnóstwo głupstw, ale mimo to zagłosujemy za... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-04-25 13:28

Zobacz także: