Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista interpelacji Pani Poseł Maria Zuba


Data wpływu W sprawie
2015-06-16 w sprawie konieczności weryfikacji planowanego przebiegu obwodnicy Włoszczowy od strony północno-zachodniej w sposób zgodny z oczekiwaniami mieszkańców tego miasta, a zatem w ciągu drogi wojewódzkiej nr 786 wraz z połączeniem z drogą wojewódzką nr 742 i 785
2015-05-11 w sprawie konieczności działań przeciwdziałających utrudnianiu obywatelom dostępu do informacji publicznej, w tym potrzeby nowelizacji przepisów art. 16 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej poprzez zastąpienie zapisu "odmowa udostępnienia informacji publicznej" przez zapis "odmowa udostępnienia żądanej informacji"
2015-05-06 w sprawie konieczności uwzględniania żywotnych potrzeb mieszkańców Suchedniowa, Skarżyska Kamiennej i innych miejscowości w procesie modernizowania linii kolejowej nr 8
2015-04-29 w sprawie działań podejmowanych przez Ministra Finansów dotyczących tzw. opcji walutowych w związku ze stratami poniesionymi przez przedsiębiorców i nadal zagrożonymi stratami wskutek zmieniającej się interpretacji przepisów w Ministerstwie Finansów oraz działaniami organów skarbowych
2015-04-27 w sprawie granic prawnych procedur regulujących zasady zatrudniania na stanowiskach sekretarz miasta, gminy lub powiatu
2015-03-10 w sprawie zasadności odbywania "gospodarskich wizyt" wysokich urzędników państwowych w szkołach podstawowych
2015-03-05 w sprawie konieczności znowelizowania przepisów ustawy Prawo bankowe, w celu ułatwienia ścigania bezprawnego prowadzenia działalności bankowej przez parabanki
2015-02-10 w sprawie konieczności nowelizacji ustawy o rybołówstwie w sposób uwzględniający interesy turystów wędkarzy i przewożących ich właścicieli łodzi turystycznych
2015-02-10 w sprawie możliwości skorzystania z programów wspierających tworzenie i funkcjonowanie przedszkoli niepublicznych
2015-02-06 w sprawie konieczności budowy obwodnicy Opatowa oraz drogi ekspresowej S74 wyznaczonej w następujący sposób: S12 (Sulejów) - Kielce - Opatów - Tarnobrzeg - Stalowa Wola - S19 (Nisko)
2015-01-27 w sprawie wadliwego nadzoru nad rynkiem finansowym w Polsce, na przykładzie problemów z kredytami denominowanymi zaciągniętymi przez tzw. frankowiczów
2015-01-20 w sprawie zatwierdzonych przez Komisję Europejską programów operacyjnych w perspektywie finansowej na lata 2014-2020
2015-01-16 w sprawie częstotliwości stawiania się przed komisjami lekarskimi dla dziecka niepełnosprawnego oraz zasad finansowania zakupu i wymiany niezbędnych protez kończyn dla takiego dziecka
2015-01-16 w sprawie konieczności sprawowania nadzoru przez Komisję Nadzoru Finansowego nad działalnością firm udzielających pożyczek oraz pilnej potrzeby uchwalenia przepisów jasno określających prawa i obowiązki tych firm
2015-01-13 w sprawie określenia zawartości dokumentacji odtworzeniowej dotyczącej urządzeń podlegających dozorowi technicznemu w sytuacji braku dokumentacji producenta
2015-01-13 w sprawie konieczności wyjaśnienia stanowiska fiskusa w kwestii płatności akcyzy za energię elektryczną i gaz przez placówki kultury
2014-12-29 w sprawie konieczności oceny funkcjonowania Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych
2014-12-29 w sprawie konsekwencji braku ratyfikacji przez Polskę umów międzynarodowych z zakresu praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych, praw dziecka oraz praw osób z niepełnosprawnościami, które zapewniałyby jednostkom lub organizacjom je reprezentującym skuteczne mechanizmy do wnoszenia skarg na forum międzynarodowym
2014-12-29 w sprawie konieczności nadzoru Komisji Nadzoru Finansowego nad działalnością firm udzielających pożyczek oraz pilnej potrzeby uchwalenia przepisów jasno określających prawa i obowiązki tych firm
2014-12-15 w sprawie rewitalizacji terenów położonych wzdłuż torowisk linii kolejowych nr 8 w gm. Miedziana Góra
2014-12-15 w sprawie rewitalizacji terenów położonych wzdłuż torowisk linii kolejowych nr 8 w gm. Zagnańsk
2014-12-15 w sprawie rewitalizacji terenów położonych wzdłuż torowisk linii kolejowych nr 8 w gm. Jędrzejów
2014-12-15 w sprawie rewitalizacji terenów położonych wzdłuż torowisk linii kolejowych nr 8 w gm. Sobków
2014-12-15 w sprawie rewitalizacji terenów położonych wzdłuż torowisk linii kolejowych nr 8 w gm. Kielce
2014-12-15 w sprawie rewitalizacji terenów położonych wzdłuż torowisk linii kolejowych nr 61 w gm. Kielce