Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Maria Nowak


Komisja Polityki Senioralnej (PSN)

Informacja Ministra Zdrowia oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej na temat zdrowotnych i społecznych skutków chorób otępiennych oraz choroby Alzheimera. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-28 11:09


Komisja Polityki Senioralnej (PSN)

Informacja Ministra Zdrowia na temat stanu obecnego, roli i perspektyw rozwoju telemedycyny w profilaktyce i opiece senioralnej.Podjęcie uchwały w sprawie powołania stałego doradcy Komisji. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-23 11:08


Komisja Polityki Senioralnej (PSN)

Informacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej na temat Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 oraz programy wsparcia aktywizacji seniorów, realizowanych w ramach Programu Operacyjnego - Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Dyskusja nad propozycją inicjatywy uchwałodawczej w sprawie ustanowienia roku 2015 r. rokiem prof. Haliny Szwarc.Sprawy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-09 09:44


Komisja Polityki Senioralnej (PSN)

Informacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej na temat programu „Solidarność pokoleń. Działania na rzecz zwiększenia aktywności zawodowej osób 50+”.Rozpatrzenie projektu planu pracy Komisji na okres od 1 lipca do 31 grudnia 2014 r. - przedstawia Przewodniczący Komisji.Sprawy bieżące. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-24 09:36


Komisja Polityki Senioralnej (PSN)

Omówienie sytuacji osób starszych w Polsce – ogólna charakterystyka i podstawowe wyniki badań PolSenior - przedstawia prof. dr hab. Piotr Błędowski, wiceprzewodniczący Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego.Polityka Senioralna – wyzwanie dnia dzisiejszego - przedstawia prof. dr hab. Bolesław Samoliński, przewodniczący Rady do spraw Polityki Senioralnej przy Ministrze Pracy i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-28 09:37


Komisja Polityki Senioralnej (PSN)

Wybór Prezydium Komisji. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-09 11:33