Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Marek Łatas


Poseł Marek Łatas - Wystąpienie z dnia 03 kwietnia 2014 roku.

16 punkt porządku dziennego: Przedstawiona przez ministra środowiska informacja o realizacji ˝Programu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2013˝ w roku 2012 (druk nr 1449) wraz ze stanowiskiem Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (druk nr 2211). Poseł Marek Łatas:     Panie Marszałku! Wysoka... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-04-07 09:28

Zobacz także:Poseł Marek Łatas - Wystąpienie z dnia 19 marca 2014 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druki nr 2132 i 2214). Poseł Marek Łatas:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam prośbę o to, żeby pan marszałek spróbował spowodować, abyśmy otrzymali te wyniki... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-22 14:11

Zobacz także:Poseł Marek Łatas - Wystąpienie z dnia 19 marca 2014 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druki nr 2132 i 2214). Poseł Marek Łatas:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo Ministrowie! Ta ustawa, nie boję się tego powiedzieć, jest ustawą... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-22 12:41

Zobacz także:Poseł Marek Łatas - Wystąpienie z dnia 27 sierpnia 2013 roku.

6 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 1495 i 1601). Poseł Marek Łatas:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-08-31 08:19

Zobacz także:Poseł Marek Łatas - Wystąpienie z dnia 22 lutego 2013 roku.

16 punkt porządku dziennego: Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich (druk nr 1019) wraz ze stanowiskiem Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (druk nr 1084). Poseł Marek Łatas:     Pani... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-02-27 09:52

Zobacz także:Poseł Marek Łatas - Wystąpienie z dnia 21 lutego 2013 roku.

11 punkt porządku dziennego: Przedstawiona przez ministra środowiska informacja z realizacji ˝Programu budowy zbiornika wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2013˝ w roku 2011 (druk nr 475) wraz ze stanowiskiem Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (druk nr 1089). Poseł Marek Łatas:     Panie Marszałku! Wysoka... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-02-25 21:55

Zobacz także:Poseł Marek Łatas - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2013 roku.

1 i 2 punkt porządku dziennego:   1. Informacja prezesa Rady Ministrów na temat wyników negocjacji w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020.   2. Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej, Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-02-23 16:00

Zobacz także:Poseł Marek Łatas - Wystąpienie z dnia 10 grudnia 2012 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2013 (druki nr 755 i 920). Poseł Marek Łatas:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panowie Ministrowie! Jednym z efektów spowolnienia gospodarczego jest wzrost bezrobocia. Jak rządząca koalicja reaguje na ten wzrost bezrobocia? Zmniejszeniem środków na... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-10 23:33

Zobacz także:Poseł Marek Łatas - Wystąpienie z dnia 21 listopada 2012 roku.

5 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (druki nr 138 i 702). Poseł Marek Łatas:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie pośle, pan mówił, że ten katalog jest jeszcze niepełny. Jeżeli pan... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-11-22 10:17

Zobacz także:Poseł Marek Łatas - Wystąpienie z dnia 21 listopada 2012 roku.

5 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (druki nr 138 i 702). Poseł Marek Łatas:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-11-21 15:50

Zobacz także: