Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Marek Krząkała


Poseł Marek Krząkała - Wystąpienie z dnia 25 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2014 roku wraz ze stanowiskiem Rady Ochrony Pracy oraz ze stanowiskiem Komisji Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-01 22:39

Zobacz także:Poseł Marek Krząkała - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy – Prawo konsularne Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-28 10:21

Zobacz także:Poseł Marek Krząkała - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy – Prawo konsularne Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-26 09:13

Zobacz także:
Poseł Marek Krząkała - Wystąpienie z dnia 23 kwietnia 2015 roku.

16 punkt porządku dziennego: Informacja ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2015 r. Poseł Marek Krząkała:     Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Panie pośle, najpierw muszę się odnieść do tego, co pan powiedział. Proszę mi powiedzieć, jaką wiarygodność miałaby Polska na arenie międzynarodowej, gdyby bez... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-26 11:07

Zobacz także:
Poseł Marek Krząkała - Wystąpienie z dnia 04 grudnia 2014 roku.

17 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Federalnej Niemiec o współpracy służb policyjnych, granicznych i celnych, sporządzonej w Zgorzelcu dnia 15 maja 2014 r. (druki nr 2827 i 2925). Poseł Sprawozdawca Marek... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-07 17:39

Zobacz także:Poseł Marek Krząkała - Wystąpienie z dnia 06 listopada 2014 roku.

14 punkt porządku dziennego: Informacja Rady Ministrów o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w latach 2014-2015. Poseł Marek Krząkała:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Polityka zagraniczna zawsze wymaga kontynuacji. Planuje się ją z wyprzedzeniem, biorąc pod uwagę możliwe scenariusze i przewidując skutki... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-07 20:41

Zobacz także:Poseł Marek Krząkała - Wystąpienie z dnia 10 października 2014 roku.

25 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie głównego inspektora pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2013 roku (druk nr 2545) wraz ze stanowiskiem Rady Ochrony Pracy oraz ze stanowiskiem Komisji do Spraw Kontroli Państwowej oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 2728). Poseł Marek Krząkała:     Bardzo dziękuję.     Panie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-12 18:33

Zobacz także:Poseł Marek Krząkała - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2014 roku.

17 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Kajmanami o wymianie informacji w sprawach podatkowych, podpisanej w Londynie dnia 29 listopada 2013 r. (druki nr 2416 i 2463). Poseł Marek Krząkała:     Szanowny Panie Marszałku!... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-01 17:01

Zobacz także: