Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Marek Biernacki


Poseł Marek Biernacki - Wystąpienie z dnia 12 września 2012 roku.

14 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo o zgromadzeniach (druki nr 639 i 660). Poseł Marek Biernacki:     Dziękuję bardzo, panie marszałku.     Z mojej strony tylko kilka uwag, zwłaszcza bardzo istotna uwaga... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-25 10:45

Zobacz także:Poseł Marek Biernacki - Wystąpienie z dnia 12 września 2012 roku.

14 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo o zgromadzeniach (druki nr 639 i 660). Poseł Sprawozdawca Marek Biernacki:     Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Panowie Ministrowie! Wysoka Izbo! Przedstawiam sprawozdanie Komisji... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-25 10:45

Zobacz także:Poseł Marek Biernacki - Wystąpienie z dnia 28 czerwca 2012 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o zgromadzeniach. Poseł Sprawozdawca Marek Biernacki:     Dziękuję.     Pani Marszałek! Panie Premierze! Wysoka Izbo! Podczas... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-06-29 22:56

Zobacz także:Poseł Marek Biernacki - Wystąpienie z dnia 26 czerwca 2012 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o zgromadzeniach (druki nr 35 i 434). Poseł Sprawozdawca Marek Biernacki:     Pani Marszałek! Panowie Ministrowie! Wysoka Izbo! Przypadł mi... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-06-27 18:12

Zobacz także:Poseł Marek Biernacki - Wystąpienie z dnia 26 czerwca 2012 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o zgromadzeniach (druki nr 35 i 434). Poseł Marek Biernacki:     Panie Marszałku! Panowie Ministrowie! Szanowni Państwo Posłowie! Przede... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-06-27 18:12

Zobacz także:Poseł Marek Biernacki - Wystąpienie z dnia 26 kwietnia 2012 roku.

14 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-29 23:31

Zobacz także:Poseł Marek Biernacki - Wystąpienie z dnia 02 marca 2012 roku.

23 punkt porządku dziennego: Informacja rządu na temat konfliktu związanego z sytuacją służb mundurowych na tle nierównego ich traktowania w zakresie podwyższania uposażeń w 2012 r. Poseł Marek Biernacki:     Panie Marszałku! Panowie Ministrowie! Panie Komendancie! Wysoka Izbo! W imieniu klubu Platforma Obywatelska przedstawiam stanowisko odnośnie do informacji... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-03-15 09:35

Zobacz także:Poseł Marek Biernacki - Wystąpienie z dnia 21 grudnia 2011 roku.

3 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o zgromadzeniach (druk nr 35). Poseł Marek Biernacki:     Pani Marszałek! Panie Ministrze Generale! Panie Ministrze! Przypadł mi zaszczyt zaprezentowania stanowiska Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska wobec przedstawionego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-07 17:24

Zobacz także:Poseł Marek Biernacki - Wystąpienie z dnia 18 listopada 2011 roku.

10 punkt porządku dziennego: Przedstawienie przez prezesa Rady Ministrów programu działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania. Poseł Marek Biernacki:     Panie Marszałku! Panowie Ministrowie! Wysoka Izbo! Na wstępie swego wystąpienia chciałbym się ustosunkować krótko do wystąpienia pana ministra Dudy, które uważam za wyjątkowo... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-07 17:23

Zobacz także: