Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Marcin Mastalerek


Poseł Marcin Mastalerek - Wystąpienie z dnia 01 października 2014 roku.

1 punkt porządku dziennego: Przedstawienie przez Prezesa Rady Ministrów programu działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania. Poseł Marcin Mastalerek:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Pani Premier! Podczas exposé powiedziała pani: zdejmijmy z Polski klątwę nienawiści. To ja proszę, żeby z Łodzi też zdjąć klątwę nienawiści.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-02 12:20

Zobacz także:Poseł Marcin Mastalerek - Wystąpienie z dnia 27 sierpnia 2014 roku.

Sekretarz Poseł Marcin Mastalerek:     Informuję, że w dniu dzisiejszym odbędą się posiedzenia Komisji:     - Sprawiedliwości i Praw Człowieka - godz. 10,     - do Spraw Unii Europejskiej - godz. 11,     - Nadzwyczajnej do spraw związanych o ograniczeniem biurokracji - godz. 11,     - do Spraw Unii Europejskiej -... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-29 16:04

Zobacz także:Poseł Marcin Mastalerek - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2014 roku.

21 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Marcin Mastalerek:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Moje pytanie będzie dotyczyło aktywności i roli byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego w procesie prywatyzacji. Wydaje mi się, że te pytania, które zadam, są jeszcze bardziej zasadne po informacjach, które... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-01 20:05

Zobacz także:Poseł Marcin Mastalerek - Wystąpienie z dnia 29 maja 2014 roku.

Sekretarz Poseł Marcin Mastalerek:     Informuję, w dniu dzisiejszym odbędą się posiedzenia Komisji:     - Gospodarki - godz. 9.30,     - do Spraw Kontroli Państwowej - godz. 10,     - Edukacji, Nauki i Młodzieży - godz. 10,     - Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki - godz. 10,     - Kultury i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-03 12:57

Zobacz także:
Poseł Marcin Mastalerek - Wystąpienie z dnia 09 października 2013 roku.

Sekretarz Poseł Marcin Mastalerek:     Informuję, że w dniu dzisiejszym odbędą się posiedzenia komisji:     - Gospodarki - godz. 9.15,     - Rolnictwa i Rozwoju Wsi - godz. 9.30,     - do Spraw Kontroli Państwowej - godz. 10,     - Polityki Społecznej i Rodziny wspólnie z Komisją Samorządu Terytorialnego i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-10-10 08:02

Zobacz także:Poseł Marcin Mastalerek - Wystąpienie z dnia 22 maja 2013 roku.

Sekretarz Poseł Marcin Mastalerek:     Informuję, że w dniu dzisiejszym odbędą się posiedzenia Komisji:     - Etyki Poselskiej - o godz. 9.30,     - Zdrowia - o godz. 9.30,     - do Spraw Kontroli Państwowej - o godz. 10,     - Odpowiedzialności Konstytucyjnej - o godz. 10,     - Polityki... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-22 21:30

Zobacz także:Poseł Marcin Mastalerek - Wystąpienie z dnia 10 maja 2013 roku.

27 punkt porządku dziennego: Przedstawione przez Radę Języka Polskiego ˝Sprawozdanie ze stanu ochrony języka polskiego w latach 2010-2011˝ (druk nr 1083) wraz ze stanowiskiem Komisji Kultury i Środków Przekazu (druk nr 1211). Poseł Marcin Mastalerek:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Proszę o przerwę. Wczoraj Najwyższa Izba Kontroli poinformowała o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-13 13:20

Zobacz także:Poseł Marcin Mastalerek - Wystąpienie z dnia 08 maja 2013 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Administracji i Cyfryzacji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (druki nr 1215 i 1258). Poseł Marcin Mastalerek:     Dziękuję, pani marszałkini.     Wysoki Sejmie! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-11 09:24

Zobacz także:Poseł Marcin Mastalerek - Wystąpienie z dnia 22 marca 2013 roku.

15 punkt porządku dziennego: Informacja prezesa Rady Ministrów na temat sytuacji w PLL LOT SA. Poseł Marcin Mastalerek:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! W listopadzie 2010 r. zarząd spółki LOT podjął uchwałę o powołaniu dwóch prokurentów. Prezes Zarządu PLL LOT powierzył prokurentom zarządzanie następującymi obszarami organizacyjnymi spółki: pionem... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-03-24 16:08

Zobacz także: