Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista interpelacji Pana Posła Marcin Duszek


Data wpływu W sprawie
2015-09-17 w sprawie ochrony zdrowia psychicznego Polaków
2015-09-17 w sprawie realizacji "Narodowego programu ochrony zdrowia psychicznego"
2015-09-17 w sprawie ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych
2015-08-21 w sprawie sposobu zarządzania, odzyskiwania i sprzedaży lokali służbowych pozostających w dyspozycji Służby Więziennej w latach 2010-2015
2015-08-21 w sprawie Rady Polityki Penitencjarnej
2015-08-21 w sprawie zachowań sędzi nie licujących z powagą sprawowanego urzędu
2015-04-27 w sprawie przetargu na śmigłowiec wielozadaniowy dla Sił Zbrojnych RP
2015-04-13 w sprawie przetargu na dostawę 70. wielozadaniowych śmigłowców dla Sił Zbrojnych RP
2015-02-20 w sprawie wydatkowania środków unijnych na infrastrukturę kolejową
2015-02-20 w sprawie Planu naprawczego dla Kompani Węglowej SA oraz działań restrukturyzacyjnych odnoszących się do górnictwa węgla kamiennego
2015-02-20 w sprawie interpretacji przepisów odnoszących się do możliwości zakładania ksiąg wieczystych dla wspólnot gruntowych
2015-02-20 w sprawie interpretacji art. 21 ust. 3 ustawy o własności lokali oraz podjęcia prac legislacyjnych nad zmianą tego przepisu
2015-02-19 w sprawie konieczności przebudowy i remontu drogi krajowej nr 63 na odcinku Łuków - Biardy
2015-02-18 w sprawie realizacji planu prywatyzacji w zakresie spółek rynków rolnych i giełd