Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Marcin Duszek


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie rządowego dokumentu: Informacja o realizacji działań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w 2013 r. (druk nr 2850) - przedstawia Minister Zdrowia.Rozpatrzenie informacji na temat stanu opieki psychiatrycznej w Polsce. Realizacja zadań Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego w latach 2014 - 2015 - przedstawia Minister Zdrowia. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-19 13:34


Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka (SPC)
Komisja Zdrowia (ZDR)

Uzupełnienie składu podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy – o uzgodnieniu płci (druk nr 1469). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-18 12:03


Komisja Zdrowia (ZDR)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3107) - uzasadnia Minister Zdrowia. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-18 12:18


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie rządowego dokumentu „Informacja o realizacji działań wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2013 r.” (druk nr 2852) - przedstawia Minister Zdrowia.Uzupełnienie składu Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zawodzie ratownika medycznego i samorządzie zawodowym ratowników medycznych (druk nr 1928).Uzupełnienie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-05 14:10


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie informacji na temat roli diagnostyki laboratoryjnej w efektywnym funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia - przedstawia Minister Zdrowia. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-04 12:10


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie informacji Ministra Zdrowia na temat epidemiologii gruźlicy oraz przygotowanie do nowych zagrożeń - przedstawia Minister Zdrowia. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-15 15:19


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie informacji na temat obecnej sytuacji w hospicjach w świetle pakietu onkologicznego - przedstawiają: Minister Zdrowia oraz Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-14 12:06


Komisja Zdrowia (ZDR)

„Rozpatrzenie informacji o stanie zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej obywatelom w związku z konfliktem, do którego doszło na przełomie roku między Ministrem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia a lekarzami zrzeszonymi w Porozumieniu Zielonogórskim” - przedstawia Minister Zdrowia. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-09 12:04


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3014).Rozpatrzenie informacji o stanie przygotowań do wejścia w życie przepisów dotyczących tzw. Pakietów kolejkowego i onkologicznego – kontynuacja.Zaopiniowanie projektu zmiany planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na 2014 rok.Rozpatrzenie projektu planu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-18 16:05


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie informacji o stanie przygotowań do wejścia w życie przepisów dotyczących tzw. pakietów kolejkowego i onkologicznego - przedstawia Minister Zdrowia. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-17 14:54