Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Marcin Duszek


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3107) - przedstawia przewodnicząca podkomisji poseł Alicja Dąbrowska. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-22 18:07


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2997 i 3269). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-09 08:25


Komisja Zdrowia (ZDR)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie ustanowienia dnia 24 lipca Narodowym Dniem Osób po Amputacji (druk nr 2879) - uzasadnia poseł Dariusz Dziadzio. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-08 16:44


Komisja Obrony Narodowej (OBN)
Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej (druk nr 3090). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-08 17:59


Komisja Zdrowia (ZDR)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zawodzie fizjoterapeuty oraz o zmianie innych ustaw (druk nr 3001) - uzasadnia poseł Dariusz Dziadzio.Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (druki nr 3149 i 3213). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-19 15:00


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2997) - kontynuacja - przedstawia sprawozdawca podkomisji poseł Janina Okrągły. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-19 19:33


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw(druk nr 2997) - przedstawia sprawozdawca podkomisji poseł Janina Okrągły. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-18 12:20


Komisja Zdrowia (ZDR)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (druk nr 3149) - przedstawia sprawozdawca podkomisji poseł Lidia Gądek. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-17 17:05


Komisja Obrony Narodowej (OBN)
Komisja Zdrowia (ZDR)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o działalności leczniczej (druk nr 3090) - uzasadnia poseł Krystyna Kłosin. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-04 12:20


Komisja Zdrowia (ZDR)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (druk nr 3149) - uzasadnia Minister Zdrowia. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-04 13:41