Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Małgorzata Woźniak


Komisja Nadzwyczajna do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji (NDR)

Informacja na temat deregulacji dostępu do zawodów (przebieg reformy i jej skutki) - referuje Minister Sprawiedliwości.Rozpatrzenie projektu sprawozdania Komisji z działalności w VII kadencji Sejmu - przedstawia przewodnicząca Komisji poseł Maria Małgorzata Janyska. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-08 11:01


Komisja Nadzwyczajna do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji (NDR)

Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (druk nr 2331) - kontynuacja. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-23 12:07


Komisja Nadzwyczajna do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji (NDR)

Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (druk nr 2331) - kontynuacja. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-09 13:35


Komisja Nadzwyczajna do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji (NDR)

Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (druk nr 2331) - kontynuacja. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-19 11:31


Komisja Nadzwyczajna do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji (NDR)

Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (druk nr 2331) - kontynuacja. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-04 10:04


Komisja Nadzwyczajna do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji (NDR)

Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (druk nr 2331) - kontynuacja. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-19 12:01


Komisja Nadzwyczajna do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji (NDR)

Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (druk nr 2331) - kontynuacja. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-14 13:12


Komisja Nadzwyczajna do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji (NDR)

Informacja o stanie realizacji ustaw deregulujących dostęp do zawodów, ze szczególnym uwzględnieniem przeglądu zawodów regulowanych oraz wpływu deregulacji na rynek pracy. Referują: - Minister Sprawiedliwości, - przedstawiciel Dyrekcji Generalnej Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP Komisji Europejskiej, - przedstawiciel Banku Światowego. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-17 10:09


Komisja Nadzwyczajna do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji (NDR)

Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów (druk nr 2331) - kontynuacja. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-27 12:03


Komisja Nadzwyczajna do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji (NDR)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (druk nr 2890). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-06 16:35