Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista interpelacji Pani Poseł Małgorzata Sadurska


Data wpływu W sprawie
2015-04-27 w sprawie przetargu na śmigłowiec wielozadaniowy dla Sił Zbrojnych RP
2015-03-13 w sprawie wykorzystywania dzieci, w tym przedszkolaków w godzinach lekcyjnych w kampanii wyborczej Bronisława Komorowskiego
2015-03-13 w sprawie rezygnacji z realizacji budowy elektrowni Puławy
2014-09-01 w sprawie charakteru prawnego listy przedsięwzięć o priorytetowym znaczeniu dla realizacji celów Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
2014-07-11 w sprawie sytuacji Grupy Azoty w związku z uzyskaniem przez rosyjski kapitał poziomu 20% akcji spółki
2014-07-01 w sprawie akceptowania i finansowania z budżetu państwa "dzieł", które obrażają uczucia religijne
2014-07-01 w sprawie braku reakcji funkcjonariuszy Policji na łamanie prawa - obrazę uczuć religijnych osób wierzących w związku z propagowaniem w wielu miastach Polski obrazoburczego dzieła Rodrigo Garcii "Golgota Picnic"
2014-06-26 w sprawie budowy i modernizacji szlaku komunikacyjnego Via Carpatia
2014-06-09 w sprawie braku reakcji na wypowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego wygłoszoną w Sejmie RP w dniu 6 czerwca 2014 r.
2014-06-06 w sprawie braku reakcji na wypowiedź wiceministra zdrowia na temat lekarzy podpisujących tzw. deklarację wiary
2014-06-06 w sprawie finansowania przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego międzynarodowego Malta Festival Poznań, na którym ma być prezentowany obrażający uczucia religijne spektakl pt. "Golgota Picnic"
2014-06-06 w sprawie konieczności opracowania dla żłobków jednolitego programu pracy z małym dzieckiem
2014-06-06 w sprawie konieczności doprecyzowania przepisów ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w zakresie standaryzacji powierzchniowej i liczby dzieci w grupie
2014-06-06 w sprawie czasu pracy osób zatrudnionych w żłobkach oraz uznania tej pracy za pracę w warunkach szczególnych lub o szczególnym charakterze
2014-06-06 w sprawie wyjazdów zagranicznych prezesa oraz członków Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
2014-06-06 w sprawie włączenia podręcznika do religii do programu "Darmowy podręcznik"
2014-06-06 w sprawie wsparcia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w opracowaniu jednolitego programu pracy z małym dzieckiem
2014-02-21 w sprawie sfinansowania odbudowy i remontu Pokamedulskiego Zespołu Klasztornego w Wigrach
2013-07-10 w sprawie nieprawidłowości w systemie e-posterunek
2013-07-10 w sprawie zakupu i eksploatacji samolotów B787 Dreamliner należących do PLL LOT SA
2013-07-10 w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego wypłacanego rodzicom rezygnującym z pracy zawodowej na rzecz opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem
2013-07-10 w sprawie zakupu pociągów dużej prędkości Pendolino
2013-07-10 w sprawie reformy edukacyjnej - obligatoryjnego obniżenia wieku szkolnego w kontekście przedstawienia przez Ministerstwo Edukacji Narodowej badań sondażowych
2013-07-10 w sprawie masowych zwolnień nauczycieli
2013-07-10 w sprawie zatrudnienia 91 wiceministrów w rządzie Premiera Donalda Tuska