Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Małgorzata Gosiewska


Komisja Łączności z Polakami za Granicą (LPG)

Informacja w sprawie przygotowań do przeprowadzenia wyborów parlamentarnych za granicą w 2015 r. - przedstawia Minister Spraw Zagranicznych.Rozpatrzenie projektu sprawozdania Komisji z działalności w VII kadencji Sejmu - przedstawia Przewodniczący Komisji. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-08 13:01


Komisja Łączności z Polakami za Granicą (LPG)

Informacja na temat realizacji polonijnej akcji letniej w 2015 roku - przedstawia Minister Edukacji Narodowej.Informacja na temat XVII Światowych Igrzysk Polonijnych – Śląsk 2015 oraz XXIII Światowego Polonijnego Sejmiku Olimpijskiego - przedstawiają: - Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”, - Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.Informacja na temat stanu prac Podkomisji... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-24 12:00


Komisja Łączności z Polakami za Granicą (LPG)

Informacja na temat aktualnej sytuacji Polaków w Mariupolu na wschodniej Ukrainie - przedstawia przewodniczący Komisji. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-23 16:00


Komisja Łączności z Polakami za Granicą (LPG)

Informacja na temat aktualnej sytuacji i przyszłości „Domu Polskiego – Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego” we Lwowie - przedstawia Minister Spraw Zagranicznych.Zaopiniowanie kandydata na Konsula Generalnego RP w Brześciu.Sprawy bieżące. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-10 18:30


Komisja Łączności z Polakami za Granicą (LPG)

Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Spraw Zagranicznych i Ministra Spraw Wewnętrznych na dezyderat nr 14 w sprawie sytuacji Polaków na wschodniej Ukrainie.Zaopiniowanie kandydata na Konsula Generalnego RP w Winnicy.Sprawy bieżące. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-13 13:36


Komisja Łączności z Polakami za Granicą (LPG)

Informacja w sprawie przygotowania, lokalizacji oraz trybu powoływania obwodowych komisji wyborczych za granicą do wyborów na urząd Prezydenta RP w 2015 roku – przedstawiają: - Minister Spraw Zagranicznych - Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej.Informacja Ministra Spraw Zagranicznych nt. aktualnej sytuacji Polonii w Afryce.Sprawy bieżące. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-24 10:47


Komisja Łączności z Polakami za Granicą (LPG)

Informacja nt. rezultatów obrad II posiedzenia polsko-niemieckiego plenarnego Okrągłego Stołu w sprawie wspierania obywateli niemieckich polskiego pochodzenia i Polaków w Niemczech oraz mniejszości niemieckiej w Polsce – przedstawiają: - Minister Administracji i Cyfryzacji, - Minister Spraw Zagranicznych.Sprawy bieżące. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-18 13:02


Komisja Łączności z Polakami za Granicą (LPG)

Informacja Ministra Spraw Zagranicznych nt. aktualnej sytuacji Polaków w Mariupolu na wschodniej Ukrainie.Informacja na temat polityki państwa polskiego wobec środowisk kombatanckich na Wschodzie. - przedstawiają: Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Minister Spraw Zagranicznych.Sprawy bieżące. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-18 11:07


Komisja Łączności z Polakami za Granicą (LPG)

Rozpatrzenie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli nt. „Prawidłowość działań dotyczących sprzedaży dotychczasowej siedziby i najmu powierzchni biurowej pod nową siedzibę Konsulatu Generalnego RP w Kolonii” - przedstawia Prezes Najwyższej Izby Kontroli.Sprawy bieżące. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-05 14:00


Komisja Łączności z Polakami za Granicą (LPG)

Informacja w sprawie aktualnej sytuacji Polaków ewakuowanych ze wschodniej Ukrainy.Przedstawiają: - Minister Spraw Zagranicznych, - Minister Spraw Wewnętrznych.Sprawy bieżące. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-15 17:08