Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista interpelacji Pani Poseł Małgorzata Gosiewska


Data wpływu W sprawie
2015-06-03 w sprawie informacji o wyborze doktora nauk prawnych Andrzeja Dudy na prezydenta RP wspólnej dla stron internetowych wszystkich ambasad RP
2015-04-16 w sprawie uniemożliwienia wjazdu na teren RP uczestników rajdu rosyjskiego gangu motocyklowego "Nocne Wilki"
2015-04-16 w sprawie uniemożliwienia wjazdu na teren RP uczestników rajdu rosyjskiego gangu motocyklowego "Nocne Wilki"
2014-06-05 w sprawie braku reakcji Ministerstwa Spraw Zagranicznych na szykany stosowane wobec kombatantów Armii Krajowej na Białorusi przez białoruski urząd celny
2014-03-14 w sprawie ewidencji zabytków
2014-01-21 w sprawie działalności Event sp. z o.o. Agencji Reklamowo-Marketingowej
2013-12-13 w sprawie Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
2013-11-21 w sprawie jakości opieki ginekologicznej w Warszawie
2013-09-11 w sprawie stanowiska Ministerstwa Spraw Zagranicznych wobec uwięzienia byłego premiera Gruzji Vano Merabishvili
2013-08-27 w sprawie nieracjonalnej procedury wypisywania recept dla pacjentów przewlekle chorych
2013-06-11 w sprawie Muzeum Techniki w Warszawie
2013-04-19 w sprawie nawiązania przez Polskę stosunków dyplomatycznych z Kosowem
2013-04-19 w sprawie sytuacji, w jakiej znaleźli się niepełnosprawni juniorzy biorący udział w zawodach pływackich
2013-03-21 w sprawie sytuacji w polskiej Służbie Celnej
2013-03-21 w sprawie sytuacji, w jakiej znaleźli się niepełnosprawni juniorzy biorący udział w zawodach pływackich
2013-02-07 w sprawie odejścia od rozwijanej przez lata "Strategii Wschodniej LOT-u"
2013-02-07 w sprawie wykreślenia 13. gatunków dzikich ptaków z listy zwierząt łownych
2013-01-22 w sprawie zawyżonych stawek za połączenia międzynarodowe na Ukrainę i Białoruś
2012-11-21 w sprawie polskiego stanowiska w głosowaniu na Forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ nad przyznaniem Palestynie statusu nieczłonkowskiego państwa obserwatora
2012-09-11 w sprawie udostępniania pomieszczeń w państwowych uzdrowiskach i sanatoriach firmom oferującym kuracjuszom artykuły parazdrowotne po zawyżonych cenach
2012-07-17 w sprawie wysokiej ceny leku exelon podawanego w systemie transdermalnym, w związku z obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych
2012-07-17 w sprawie przerywania profilaktycznego leczenia hemofilii u pacjentów powyżej 18. roku życia, w związku z ogłoszonym przez Ministra Zdrowia "Narodowym programem leczenia hemofilii na lata 2012-2014"
2012-05-17 w sprawie likwidacji stołówek szkolnych i zastąpienia ich usługami firm cateringowych
2012-03-29 w sprawie zwolnienia nieodpłatnej pomocy prawnej z podatku VAT
2012-03-29 w sprawie wdrożenia przepisów ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych