Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Maciej Banaszak


Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (KFS)

Rozpatrzenie projektu sprawozdania Komisji z działalności w VII kadencji Sejmu - przedstawia Przewodniczący Komisji. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-10-08 15:00


Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (KFS)

Rozpatrzenie odpowiedzi na dezyderat nr 25 w sprawie umożliwienia włączania szkół mistrzostwa sportowego do istniejących zespołów szkółInformacja Ministra Zdrowia na temat badań lekarskich w sporcie - przedstawia Minister Zdrowia.Rozpatrzenie raportu Najwyższej Izby Kontroli na temat „Utrzymanie i wykorzystanie hal widowiskowo-sportowych” - przedstawia Prezes Najwyższej Izby... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-24 11:01


Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (KFS)

Informacja Ministra Sportu i Turystyki na temat stanu prac nad Programem Rozwoju Sportu do roku 2020 - przedstawia Minister Sportu i Turystyki.Informacja Ministra Sportu i Turystyki na temat stanu oraz planów rozbudowy infrastruktury do uprawiania sportów wrotkarskich - przedstawia Minister Sportu i Turystyki.Prezentacja opracowań "Pływalnie kryte w Polsce", "Braki w infrastrukturze -... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-23 12:30


Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (KFS)

Informacja Ministra Sportu i Turystyki na temat realizacji programów aktywizujących w kontekście przeciwdziałania nadwadze i otyłości - przedstawia Minister Sportu i TurystykiInformacja Ministra Sportu i Turystyki na temat sportu dziewcząt i kobiet ze szczególnym uwzględnieniem realizacji programów propagujących aktywność fizyczną - przedstawia Minister Sportu i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-10 10:01


Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (KFS)

Informacja Ministra Sportu i Turystyki na temat działalności resortu w najbliższym czasie - przedstawia Minister Sportu i Turystyki Informacja Ministra Sportu i Turystyki na temat zmian w systemie szkolenia sportu młodzieżowego po 2014 r. - przedstawia Minister Sportu i Turystyki Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-09 10:00


Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (KFS)
Komisja Spraw Wewnętrznych (ASW)

Rozpatrzenie uchwały Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3822). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-09 14:00


Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (KFS)

Informacja Ministra Spraw Wewnętrznych na temat bezpieczeństwa na stokach narciarskich w Polsce po sezonie zimowym 2014/2015.Rozpatrzenie wspólnego raportu Najwyższej Izby Kontroli oraz Najwyższego Urzędu Kontroli Republiki Słowackiej na temat "Zapewnienie warunków bezpieczeństwa turystyki i rekreacji w górach". Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-05 15:06


Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (KFS)

Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych (druk nr 3384) - uzasadnia Minister Sportu i Turystyki. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-27 10:07


Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (KFS)

Rozpatrzenie odpowiedzi Ministra Sportu i Turystyki na dezyderat nr 23 w sprawie przyspieszenia prac nad ratyfikacją Konwencji Rady Europy w sprawie manipulowania zawodami sportowymi.Informacja Ministra Sportu i Turystyki na temat działalności Polskiego Związku Pływackiego ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących szkolenia dzieci i młodzieży oraz popularyzacji... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-14 12:36


Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki (KFS)

Dyskusja nad propozycją inicjatywy ustawodawczej w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z likwidacją barier prawnych w zakresie rozwoju infrastruktury turystycznej w Polsce - przedstawia Przewodniczący Komisji.Informacja Ministra Sportu i Turystyki na temat stanu prac nad zmiana rozporządzenia dotyczącego stypendiów dla sportowców z niepełnosprawnościami.Rozpatrzenie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-23 15:10