Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Maciej Banaszak


Poseł Maciej Banaszak - Wystąpienie z dnia 18 marca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 89 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-18 19:34Poseł Maciej Banaszak - Wystąpienie z dnia 03 marca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-04 06:51Poseł Maciej Banaszak - Wystąpienie z dnia 03 marca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-04 04:18Poseł Maciej Banaszak - Wystąpienie z dnia 03 marca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 88 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-04 03:04Poseł Maciej Banaszak - Wystąpienie z dnia 18 grudnia 2014 roku.

7 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustaw o straży gminnej, ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (druk numer 2973). Poseł Maciej Banaszak:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Przede wszystkim bardzo dziękuję wszystkim... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-18 16:50Poseł Maciej Banaszak - Wystąpienie z dnia 18 grudnia 2014 roku.

7 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustaw o straży gminnej, ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (druk numer 2973). Poseł Maciej Banaszak:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! To jest już moje drugie podejście do ustawy o straży gminnej. Pierwszy projekt ustawy skończyliśmy... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-18 15:31Poseł Maciej Banaszak - Wystąpienie z dnia 18 grudnia 2014 roku.

6 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2953). Poseł Maciej Banaszak:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Tym razem nie mam pytania, ale chciałbym podziękować panu marszałkowi Sikorskiemu za to, że udało się tak szybko nakłonić go moim pismem do procedowania... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-18 15:13Poseł Maciej Banaszak - Wystąpienie z dnia 03 grudnia 2014 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (druki nr 2708 i 2952). Poseł Maciej Banaszak:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Dzisiaj dyskutujemy na temat dystrybucji leków, implementujemy prawo Unii... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-03 10:17Poseł Maciej Banaszak - Wystąpienie z dnia 27 listopada 2014 roku.

16 punkt porządku dziennego: Informacja prezesa Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli w sprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym (druk nr 2848). Poseł Maciej Banaszak:     Panie Marszałku! Panie Prezesie! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Poselskiego Sojusz Lewicy Demokratycznej mam zaszczyt zaprezentować stanowisko klubu względem przedstawionej przez... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-29 12:56Poseł Maciej Banaszak - Wystąpienie z dnia 27 listopada 2014 roku.

17 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o straży gminnej oraz ustawy Prawo o ruchu drogowym (druki nr 1507 i 1723). Poseł Maciej Banaszak:     Dziękuję.     Pani Marszałkini! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-27 16:05