Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista interpelacji Pana Posła Łukasz Krupa


Data wpływu W sprawie
2015-07-13 w sprawie dopalaczy
2015-05-26 w sprawie konieczności wskazywania w pozwie adresu zamieszkania pozwanych będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą
2015-02-11 w sprawie pomocy osobom uprawnionym do alimentów
2014-11-07 w sprawie parkometrów
2014-11-07 w sprawie handlowego dokumentu identyfikującego (HDI) wystawianego w branży mięsnej
2014-11-07 w sprawie pobierania przez gminy opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi wytwarzanymi w niewielkiej ilości wskutek prowadzenia działalności gospodarczej zarejestrowanej w lokalu mieszkalnym
2014-10-02 w sprawie zapisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i jej praktycznego stosowania
2014-09-10 w sprawie przepisów dotyczących eksportu i transportu koni na rzeź
2014-09-10 w sprawie finansowania ze środków budżetu państwa portali internetowych traktujących o polityce
2014-07-23 w sprawie zmiany przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
2014-07-23 w sprawie niezgodnego z przepisami waloryzowania świadczeń emerytalnych i rentowych uprawnionych, którzy nabyli to prawo przed 1 stycznia 1999 r.
2014-05-29 w sprawie podpisywania przez lekarzy tzw. deklaracji wiary
2014-05-09 w sprawie prac nad wypowiedzeniem przez Rzeczpospolitą Polską konkordatu, umowy międzynarodowej, w związku z jego naruszeniem przez Stolicę Apostolską oraz Konferencję Episkopatu Polski
2014-05-07 w sprawie możliwości wskazania krajowego serwisanta, wykonawcy obsługi i napraw samolotów F-16 i C-130 PSP
2014-03-25 w sprawie utworzenia i funkcjonowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie woj. kujawsko-pomorskiego
2014-02-24 w sprawie konieczności pokrywania kosztów leczenia za granicą w innych krajach Unii Europejskiej, przez obywateli RP
2014-02-24 w sprawie zmian przepisów dotyczących kas fiskalnych
2013-12-30 w sprawie planów likwidacji 21. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Świdwinie
2013-12-30 w sprawie repatriantów
2013-11-08 w sprawie reklamowania się aptek
2013-07-12 w sprawie zasad rozliczania podatków przez inkubatory przedsiębiorczości
2013-06-13 w sprawie Polskiego Związku Wędkarskiego
2013-05-23 w sprawie postępowania ZUS wobec osób właścicieli podmiotów gospodarczych zalegających ze składkami ubezpieczeniowymi
2013-05-23 w sprawie przepisów dotyczących łódek wędkarskich zawartych w ustawie o żegludze śródlądowej, ustawie o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych oraz rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie wymagań technicznych i wyposażenia statków żeglugi śródlądowej oraz upoważniania podmiotów do wykonywania przeglądów technicznych
2013-03-19 w sprawie prawnej możliwości wskazania przez gminę regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych