Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista interpelacji Pana Posła Leszek Miller


Data wpływu W sprawie
2014-07-02 w sprawie budowy centrum leczenia oparzeń w Gdańsku
2014-01-31 w sprawie praw lekarzy z pierwszym stopniem specjalizacji
2014-01-28 w sprawie rozpoczęcia budowy obwodnicy Kępna w ciągu drogi krajowej nr 11, która miała być jednocześnie połączeniem miasta z nowym odcinkiem trasy S8 Syców - Walichnowy
2014-01-21 w sprawie rezygnacji przez niektóre samorządy gminne i powiatowe z realizacji podstawowych zadań ustawowych JST
2013-10-04 w sprawie przypadków pedofilii wśród osób duchownych
2013-08-30 w sprawie planów Ministerstwa Gospodarki oraz Agencji Rozwoju Przemysłu SA dotyczących losów wytwórni sprzętu komunikacyjnego "PZL-Kalisz SA" w Kaliszu
2013-07-10 w sprawie przepisów dotyczących powierzenia wykonywania zadań służby BHP specjalistom spoza zakładu pracy
2013-07-02 w sprawie akcji zatrzymywania przez Inspekcję Transportu Drogowego dowodów rejestracyjnych przyczep służących do przewozu drewna długiego sprzęganych z pojazdem samochodowym za pośrednictwem przewożonego ładunku
2013-05-24 w sprawie sytuacji grupy producentów owoców i warzyw Agro-North sp. z o.o. w Lęborku
2013-05-22 w sprawie możliwości zmiany zapisów art. 33 ust. 2a ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz art. 31 ust. 3 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
2013-04-09 w sprawie skutków podatkowych w transakcjach sprzedaży i zamiany gruntów
2013-03-12 w sprawie sytuacji w Grupie Kapitałowej Ciech SA
2013-03-06 w sprawie braku dostępu polskich pacjentów zakażonych wirusowym zapaleniem wątroby typu C do leczenia za pomocą trójlekowej terapii skojarzonej z zastosowaniem inhibitorów proteazy (boceprevir i telaprevir)
2012-11-21 w sprawie problemów osób niepełnosprawnych cierpiących na nowotwory jelit i dróg moczowych, w związku z ograniczeniami w dotacjach na środki stomijne
2012-10-25 w sprawie podziału środków z funduszu zapasowego Narodowego Funduszu Zdrowia pomiędzy oddziały wojewódzkie
2012-10-11 w sprawie sytuacji w spółce LHS SA funkcjonującej w ramach struktury PKP SA w Zamościu
2012-10-04 w sprawie realizacji postanowień ustawy o emeryturach pomostowych w stosunku do załóg statków rybackich
2012-09-11 w sprawie strat budżetu państwa z tytułu sprzedaży na terytorium RP nielegalnego tytoniu i kroków, jakie Ministerstwo Finansów zamierza podjąć by problem ten rozwiązać
2012-07-13 w sprawie ochrony patentowej
2012-06-18 w sprawie wdrażania postanowień art. 27 d-p ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej
2012-06-08 w sprawie walki z ubóstwem
2012-06-05 w sprawie przyczyn niewdrażania Narodowego programu zapobiegania i zwalczania HCV w Polsce
2012-04-13 w sprawie sytuacji w Banku Gospodarstwa Krajowego
2012-03-08 w sprawie prywatyzacji Kopalni i Zakładów Chemicznych Siarki Siarkopol SA z siedzibą w Grzybowie
2012-03-07 w sprawie przyczyn powstających pęknięć i szczelin na budowanych autostradach po fali mrozów oraz procedur, technologii i metodyki projektowania nawierzchni drogowych w Polsce