Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Leszek Dobrzyński


Poseł Leszek Dobrzyński - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2014 oraz uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka wraz ze stanowiskiem Komisji Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-28 17:02

Zobacz także:Poseł Leszek Dobrzyński - Wystąpienie z dnia 11 czerwca 2015 roku.

21 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Leszek Dobrzyński:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Dwa dni temu odbył się Kongres Rodzicielstwa Zastępczego, którego uczestnicy również zwracali uwagę na to, że pracownicy socjalni, w tym asystenci rodziny, są osobami słabo, nazwijmy to, docenionymi. Ich zarobki są niskie, często są to osoby bardzo... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-19 11:56

Zobacz także:Poseł Leszek Dobrzyński - Wystąpienie z dnia 04 grudnia 2014 roku.

12 punkt porządku dziennego: Przedstawiony przez prezesa Rady Ministrów dokument: Informacja Rady Ministrów o realizacji w roku 2013 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (druk nr 2713) wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 2802). Poseł Leszek Dobrzyński:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-07 11:49

Zobacz także:Poseł Leszek Dobrzyński - Wystąpienie z dnia 24 lipca 2014 roku.

49 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie uczczenia 70. rocznicy Powstania Wileńskiego - operacji ˝Ostra Brama˝ (druki nr 2548 i 2629). Poseł Leszek Dobrzyński:     Pytanie do posła sprawozdawcy: Czy historia - ta bardziej popularna czy też bardziej fachowa - zna określenia nie tylko takie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-03 15:16

Zobacz także:Poseł Leszek Dobrzyński - Wystąpienie z dnia 24 lipca 2014 roku.

49 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie uczczenia 70. rocznicy Powstania Wileńskiego - operacji ˝Ostra Brama˝ (druki nr 2548 i 2629). Poseł Leszek Dobrzyński:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Tak, jak było już tutaj powiedziane, 7 lipca 1944 r. o świtaniu oddziały Armii Krajowej... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-08-03 15:07

Zobacz także:Poseł Leszek Dobrzyński - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2014 roku.

8 punkt porządku dziennego: Informacja o działalności rzecznika praw dziecka za rok 2013 oraz uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka (druk nr 2300) wraz ze stanowiskiem Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny (druk nr 2451). Poseł Leszek Dobrzyński:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! To jest tak, że kiedy obejmiemy pamięcią... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-30 17:26

Zobacz także:Poseł Leszek Dobrzyński - Wystąpienie z dnia 06 czerwca 2014 roku.

19 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym (druk nr 2392). Poseł Leszek Dobrzyński:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Tak jak już zostało powiedziane, ten projekt dotyczy niezwykle trudnej, drażliwej materii społecznej, zwłaszcza że odnosi się do osób, które z reguły są w trudnej sytuacji... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-09 22:11

Zobacz także:Poseł Leszek Dobrzyński - Wystąpienie z dnia 05 czerwca 2014 roku.

9 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (druki nr 1492 i 1517). Poseł Leszek Dobrzyński:     Panie Marszałku! Szanowni Państwo! Inicjatywa wydaje się interesująca, oprócz tego, że pożyteczna. Czemu? Dlatego że chyba od co najmniej 10 lat,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-08 10:27

Zobacz także:Poseł Leszek Dobrzyński - Wystąpienie z dnia 07 maja 2014 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2243 i 2322). Poseł Leszek Dobrzyński:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W trakcie prezentowania tego projektu padło zdanie, że nie spowoduje on... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-10 14:24

Zobacz także:Poseł Leszek Dobrzyński - Wystąpienie z dnia 07 maja 2014 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Gospodarki o rządowym projekcie ustawy o prawach konsumenta (druki nr 2076 i 2336). Poseł Leszek Dobrzyński:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Niewątpliwie ustawa dotyka dosyć ważnego obszaru, zwłaszcza w obliczu rozwoju nowych technologii i zwiększającej się liczby transakcji dokonywanych właśnie na odległość.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-10 12:43

Zobacz także: