Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Leonard Krasulski


Poseł Leonard Krasulski - Wystąpienie z dnia 20 marca 2014 roku.

27 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Gospodarki o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2230 i 2235). Poseł Leonard Krasulski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt w imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość odnieść się do czterech poprawek wniesionych przez... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-25 14:27Poseł Leonard Krasulski - Wystąpienie z dnia 13 marca 2014 roku.

33 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Gospodarki o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2051 i 2193). Poseł Leonard Krasulski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam przyjemność przedstawić Wysokiej Izbie stanowisko mojego klubu, Prawo i Sprawiedliwość, wobec projektu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-17 13:23Poseł Leonard Krasulski - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2014 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druki nr 1899 i 2128). Poseł Leonard Krasulski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wobec senackiego projektu nowelizacji... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-02-19 12:50Poseł Leonard Krasulski - Wystąpienie z dnia 11 grudnia 2013 roku.

8 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (druki nr 1976 i 1988). Poseł Sprawozdawca Leonard Krasulski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Senat po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 8 listopada 2013 r. ustawy o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-12-14 21:04Poseł Leonard Krasulski - Wystąpienie z dnia 06 listopada 2013 roku.

9 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece (druki nr 1816 i 1838). Poseł Sprawozdawca Leonard Krasulski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Projektowana zmiana dotyczy art. 3 w ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o księgach... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-10 09:23Poseł Leonard Krasulski - Wystąpienie z dnia 25 lipca 2013 roku.

26 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Protokołu nr 13 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności dotyczącego zniesienia kary śmierci we wszystkich okolicznościach, sporządzonego w Wilnie dnia 3 maja 2002 r. (druki nr 1409 i 1529). Poseł Leonard... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-29 21:30Poseł Leonard Krasulski - Wystąpienie z dnia 25 lipca 2013 roku.

25 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Drugiego Protokołu Fakultatywnego do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych w sprawie zniesienia kary śmierci, przyjętego w Nowym Jorku dnia 15 grudnia 1989 r. (druki nr 1408 i 1528). Poseł Leonard Krasulski:... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-29 20:51Poseł Leonard Krasulski - Wystąpienie z dnia 25 lipca 2013 roku.

21 punkt porządku dziennego: Informacja o działalności Sądu Najwyższego w roku 2012 (druk nr 1387) wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (druk nr 1466). Poseł Leonard Krasulski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pragnę w imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość przedstawić stanowisko w sprawie oceny działalności Sądu Najwyższego za 2012 r.,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-07-29 17:56Poseł Leonard Krasulski - Wystąpienie z dnia 11 października 2012 roku.

34 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Gospodarki o uchwale Senatu w sprawie ustawy o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię (druki nr 769 i 774). Poseł Leonard Krasulski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Krótko, w telegraficznym skrócie. Mam zaszczyt przedstawić stanowisko klubu Prawo i Sprawiedliwość... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-10-13 10:04Poseł Leonard Krasulski - Wystąpienie z dnia 12 września 2012 roku.

8 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Gospodarki o rządowym projekcie ustawy o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez produkty wykorzystujące energię (druki nr 533 i 652). Poseł Leonard Krasulski:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu klubu Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt przedstawić stanowisko mojego klubu wobec projektu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-09-25 10:45