Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Lech Kołakowski


Poseł Lech Kołakowski - Wystąpienie z dnia 18 marca 2015 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw (druki nr 3147 i 3216). Poseł Lech Kołakowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Słowo do pani posłanki: Chrońmy jednak lasy.     (Poseł Ewa Wolak:... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-21 09:34

Zobacz także:Poseł Lech Kołakowski - Wystąpienie z dnia 06 listopada 2014 roku.

13 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Lech Kołakowski:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Czy farmy wiatrowe buduje się w trosce o ochronę środowiska, czy dla pomnażania dochodów bogatych firm europejskich i krajowych? Jaka jest struktura finansowania budowy elektrowni wiatrowej, w tym udział... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-15 08:32

Zobacz także:Poseł Lech Kołakowski - Wystąpienie z dnia 28 sierpnia 2014 roku.

18 punkt porządku dziennego: Przedstawiony przez prezesa Rady Ministrów dokument: ˝Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2013 r.˝ (druk nr 2452) wraz ze stanowiskiem Komisji Infrastruktury (druk nr 2558). Poseł Lech Kołakowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! W tym miejscu pragnę przypomnieć o drodze... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-01 12:48

Zobacz także:Poseł Lech Kołakowski - Wystąpienie z dnia 28 sierpnia 2014 roku.

18 punkt porządku dziennego: Przedstawiony przez prezesa Rady Ministrów dokument: ˝Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2013 r.˝ (druk nr 2452) wraz ze stanowiskiem Komisji Infrastruktury (druk nr 2558). Poseł Lech Kołakowski:     Bardzo dziękuję, panie marszałku.     Panie Ministrze! Ze względu na wagę spraw... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-01 12:48

Zobacz także:Poseł Lech Kołakowski - Wystąpienie z dnia 20 marca 2014 roku.

16 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 2131). Poseł Lech Kołakowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Kiedy pracujemy nad zmianą ustawy Kodeks postępowania cywilnego, musimy mieć na uwadze problemy praktyczne i teoretyczne mogące wyniknąć z proponowanych... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-25 13:22

Zobacz także:Poseł Lech Kołakowski - Wystąpienie z dnia 12 marca 2014 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (druki nr 1576 i 2150). Poseł Lech Kołakowski:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Pragnę zwrócić uwagę na konsekwencje wprowadzenia zmiany w art. 5 ustawy o samorządach zawodowych. W ramach... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-03-14 16:34

Zobacz także:Poseł Lech Kołakowski - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2014 roku.

10 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 2130). Poseł Lech Kołakowski:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Wojskowa Agencja Mieszkaniowa powinna zapewnić żołnierzom zawodowym lokale mieszkalne w miejscu pełnienia służby. Ma to wpływ na... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-02-25 12:21

Zobacz także:Poseł Lech Kołakowski - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2014 roku.

9 punkt porządku dziennego: Przedstawione przez ministra zdrowia ˝Sprawozdanie z realizacji 'Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych' w roku 2012 oraz przyjęty przez Radę Ministrów harmonogram zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego 'Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych' w roku 2013 wraz z kierunkami realizacji zadań tego programu na lata 2014 i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-02-25 10:36

Zobacz także:Poseł Lech Kołakowski - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2014 roku.

9 punkt porządku dziennego: Przedstawione przez ministra zdrowia ˝Sprawozdanie z realizacji 'Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych' w roku 2012 oraz przyjęty przez Radę Ministrów harmonogram zadań wykonywanych w ramach programu wieloletniego 'Narodowy program zwalczania chorób nowotworowych' w roku 2013 wraz z kierunkami realizacji zadań tego programu na lata 2014 i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-02-25 08:59

Zobacz także:Poseł Lech Kołakowski - Wystąpienie z dnia 08 stycznia 2014 roku.

8 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane i ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (druki nr 758 i 1773). Poseł Lech Kołakowski:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Pytałem pana ministra o brak... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-01-08 22:44

Zobacz także: