Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista interpelacji Pana Posła Krzysztof Popiołek


Data wpływu W sprawie
2015-09-21 w sprawie okoliczności wskazujących na istnienie nieformalnych powiązań, do jakich doszło pomiędzy obecnym marszałkiem woj. podkarpackiego a przedstawicielami lokalnych instytucji odpowiedzialnych za porządek prawny w celu osiągnięcia dla siebie korzystnych rozstrzygnięć
2014-09-25 w sprawie braku rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie dotyczące pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnych strefach ekonomicznych
2014-03-13 w sprawie drastycznego spadku cen skupu żywca wieprzowego
2014-01-24 w sprawie wprowadzenia niekorzystnych przepisów rozporządzeniem KE nr 835/2011 dla producentów tradycyjnych produktów wędliniarskich w Polsce
2013-12-13 w sprawie nieprawidłowości, a także przestępstw do jakich doszło podczas przeprowadzania procesów scaleniowych gruntów w miejscowościach Padew Narodowa i Domacyny położonych w woj. podkarpackim
2013-11-22 w sprawie wykorzystywania lokalnych organów wymiaru sprawiedliwości do walki z opozycją, na przykładzie sytuacji wójta gm. Borowa w pow. mieleckim
2013-07-26 w sprawie wyłudzeń środków budżetowych z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, do jakich dochodziło podczas zlecania instytucjom zewnętrznym przez PARP przeprowadzania tzw. szkoleń osób fizycznych w zakresie przygotowania ich do zakładania działalności gospodarczej
2012-04-02 w sprawie braku jednoznacznych uregulowań prawnych dotyczących lokalizacji elektrowni wiatrowych w Polsce
2012-03-14 w sprawie pozbawienia zakładów aktywności zawodowej funkcjonujących jako samorządowe zakłady budżetowe, części dofinansowania ze środków PFRON z uwagi na zakwalifikowanie wypracowanych przez te zakłady dochodów jako środków sektora finansów publicznych