Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Krzysztof Lipiec


Poseł Krzysztof Lipiec - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 96 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-09 20:50Poseł Krzysztof Lipiec - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 95 Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2014 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela wraz ze stanowiskiem Komisji Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-24 17:40Poseł Krzysztof Lipiec - Wystąpienie z dnia 23 kwietnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2015 roku Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-23 17:48Poseł Krzysztof Lipiec - Wystąpienie z dnia 23 kwietnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 91 Informacja bieżąca w sprawie przygotowania wyborów prezydenckich w 2015 r., w szczególności zaś: - funkcjonowania aplikacji Źródło, za pośrednictwem której gminy pozyskują dane o zmianach w ewidencji ludności i związanych z nią problemach przy sporządzaniu spisu wyborców; - braku szczegółowych rozwiązań dotyczących procedury przechowywania i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-23 11:01Poseł Krzysztof Lipiec - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 87 Sprawozdanie Komisji o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-19 16:19Poseł Krzysztof Lipiec - Wystąpienie z dnia 16 grudnia 2014 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 (druki nr 2772 i 2978). Poseł Krzysztof Lipiec:     Dziękuję bardzo.     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W debacie nad budżetem państwa chciałbym wykazać troskę o bezrobotnych, których w Polsce jest ponad 2 mln. Blisko 2,5 mln... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-16 13:30Poseł Krzysztof Lipiec - Wystąpienie z dnia 03 grudnia 2014 roku.

6 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druki nr 2847 i 2917). Poseł Krzysztof Lipiec:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu mojego klubu Prawo i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-03 12:29Poseł Krzysztof Lipiec - Wystąpienie z dnia 27 listopada 2014 roku.

21 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Spraw Wewnętrznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka (druki nr 2901 i 2921). Poseł Krzysztof Lipiec:     Dziękuję bardzo.     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości pragnę... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-28 09:00Poseł Krzysztof Lipiec - Wystąpienie z dnia 08 października 2014 roku.

5 punkt porządku dziennego: Sprawozdania Komisji Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka (druki nr 2653 i 2778). Poseł Krzysztof Lipiec:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-08 21:43Poseł Krzysztof Lipiec - Wystąpienie z dnia 10 września 2014 roku.

3 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2680). Poseł Krzysztof Lipiec:     Dziękuję bardzo.     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam przyjemność podzielić się z Wysoką Izbą... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-10 12:29