Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista interpelacji Pana Posła Krzysztof Lipiec


Data wpływu W sprawie
2015-08-11 w sprawie udzielenia pomocy producentom porzeczki czarnej w wysokości 1.000 zł na 1 ha powierzchni tej uprawy
2015-07-30 w sprawie katastrofalnej sytuacji w skupie owoców w 2015 r.
2015-07-07 w sprawie regulacji stanu prawnego dróg dojazdowych do pól
2015-06-24 w sprawie zapewnienia odpowiednich środków finansowych na działalność warsztatów terapii zajęciowej
2015-05-14 w sprawie warunków pracy pielęgniarek i położnych w placówkach służby zdrowia
2015-05-14 w sprawie podjęcia działań mających na celu podniesienie bezpieczeństwa funkcjonowania ośrodków pomocy społecznej na szczeblu gminy i powiatu oraz zwiększenia poczucia bezpieczeństwa przy wykonywaniu indywidualnych zadań przez pracowników tych instytucji
2015-02-06 w sprawie prawa posła do udziału w posiedzeniach organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego
2015-02-04 w sprawie prowadzonych zmian w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.
2015-01-22 w sprawie nieuzasadnionych działań rządu w zakresie ciągłego przesuwania w czasie realizacji inwestycji rozbudowy drogi krajowej nr 42 na odcinku Skarżysko-Kamienna - Rudnik w woj. świętokrzyskim
2015-01-20 w sprawie finansowej rekompensaty dla pracowników sprywatyzowanej Fabryki Samochodów Ciężarowych w Starachowicach
2014-06-27 w sprawie rekompensaty dla właścicieli nieruchomości położonych przy naturalnie płynących ciekach za szkody powstałe w wyniku ulewnych opadów
2014-06-25 w sprawie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych wykonywanych dotychczas przez oddziały Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
2014-06-20 w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16. roku życia
2014-05-30 w sprawie wysokości dotacji przekazanych z budżetu państwa na realizację "Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych" w 2014 r.
2014-05-23 w sprawie wynagrodzeń pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej
2014-02-20 w sprawie systemu opieki zdrowotnej w Polsce
2013-12-06 w sprawie warunków prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego i uzdrowisk
2013-12-06 w sprawie sytuacji w szpitalach powiatowych woj. świętokrzyskiego
2013-12-06 w sprawie finansowania dróg lokalnych w latach 2014-2020
2013-12-05 w sprawie refundacji leku Glivec dla osób poniżej 18. roku życia
2013-10-31 w sprawie konieczności uzupełnienia składu osobowego Rady Nadzorczej Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach "Radio Kielce" SA
2013-07-24 w sprawie zapewnienia obywatelom środków finansowych niezbędnych do przeżycia
2013-07-22 w sprawie prywatyzacji Zakładów Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej "Chemar" SA w Kielcach
2013-07-18 w sprawie finansowania przez gminy oświetlenia dróg krajowych usytuowanych na ich terenie
2013-07-11 w sprawie projektowanych zmian w systemie pomocy społecznej