Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Krzysztof Lipiec


Poseł Krzysztof Lipiec - Wystąpienie z dnia 05 grudnia 2012 roku.

9 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym (druki nr 918 i 934). Poseł Krzysztof Lipiec:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przypadł mi w udziale zaszczyt przedstawienia Wysokiej... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-06 18:26Poseł Krzysztof Lipiec - Wystąpienie z dnia 16 listopada 2012 roku.

16 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Krzysztof Lipiec:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ta nie pierwsza przecież debata o systemie polskiej edukacji dzisiaj przypomina mi zawracanie Wisły kijem przez posłów Platformy Obywatelskiej, którzy próbują odpierać zarzuty postawione przez Najwyższą Izbę Kontroli.... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-11-16 21:56Poseł Krzysztof Lipiec - Wystąpienie z dnia 08 listopada 2012 roku.

18 punkt porządku dziennego: Informacja rządu na temat planów likwidacji części sądów rejonowych. Poseł Krzysztof Lipiec:     Bardzo dziękuję.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Powiem tak: dawno we władzy wykonawczej, w rządzie nie było takiego ministra, który miałby odwagę wypowiedzieć się w obronie wymiaru sprawiedliwości,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-11-09 16:42Poseł Krzysztof Lipiec - Wystąpienie z dnia 08 listopada 2012 roku.

17 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o okręgach sądowych sądów powszechnych oraz o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk nr 804). Poseł Krzysztof Lipiec:     Dziękuję bardzo.     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Z wielką radością witam tę obywatelską inicjatywę ustawodawczą, która w moim... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-11-09 13:27Poseł Krzysztof Lipiec - Wystąpienie z dnia 12 lipca 2012 roku.

8 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie z działalności generalnego inspektora ochrony danych osobowych w roku 2011 (druk nr 444) wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (druk nr 452). Poseł Krzysztof Lipiec:     Dziękuję bardzo.     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość mam zaszczyt... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-07-14 16:22Poseł Krzysztof Lipiec - Wystąpienie z dnia 13 czerwca 2012 roku.

7 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie innych ustaw (druk nr 428). Poseł Krzysztof Lipiec:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pozwolę sobie na odniesienie się do tych kwestii, które były poruszone w tej debacie, i postaram się to uczynić tak,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-06-16 07:18Poseł Krzysztof Lipiec - Wystąpienie z dnia 13 czerwca 2012 roku.

7 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie innych ustaw (druk nr 428). Poseł Krzysztof Lipiec:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! W imieniu posłów z klubu Prawa i Sprawiedliwości mam zaszczyt przedstawić Wysokiej Izbie projekt ustawy o zmianie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-06-16 07:18Poseł Krzysztof Lipiec - Wystąpienie z dnia 27 kwietnia 2012 roku.

19 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (druk nr 356). Poseł Krzysztof Lipiec:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Postawię takie przewrotne pytanie. Kieruję je do pana ministra. Czy tak naprawdę tego typu regulacja jest konieczna? Otóż praktyka, życie niesie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-30 22:58Poseł Krzysztof Lipiec - Wystąpienie z dnia 27 kwietnia 2012 roku.

19 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (druk nr 356). Poseł Krzysztof Lipiec:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chcę sprostować pewną wypowiedź, bo ona rzeczywiście przysłoniła istotę poruszonego przeze mnie problemu, pytania postawionego panu ministrowi. Tak, to prawda, że rzeczywiście w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-04-30 22:58Poseł Krzysztof Lipiec - Wystąpienie z dnia 26 stycznia 2012 roku.

6 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Krzysztof Lipiec:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pan premier Donald Tusk w 2007 r. podczas kampanii wyborczej straszył wyborców, że kiedy Prawo i Sprawiedliwość przejmie władzę, wówczas benzyna będzie kosztowała 5 zł. Dzisiaj na rynku mamy kosmiczną cenę benzyny,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-01-28 16:15