Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Krzysztof Lipiec


Poseł Krzysztof Lipiec - Wystąpienie z dnia 13 czerwca 2013 roku.

12 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Krzysztof Lipiec:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Rzecz dotyczy Programu Operacyjnego ˝Kapitał ludzki˝. W jakim procencie wykorzystano fundusze europejskie z alokacji na lata 2007-2013 na podstawie wniosków o płatność w następujących priorytetach: Regionalne kadry... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-06-13 13:05Poseł Krzysztof Lipiec - Wystąpienie z dnia 28 maja 2013 roku.

3 punkt porządku dziennego: Informacja bieżąca. Poseł Krzysztof Lipiec:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Myślę, że tę debatę z inicjatywy Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość warto było dzisiaj przeprowadzić, albowiem dzisiaj padła bardzo ważna deklaracja z ust pana ministra, że wbrew wcześniejszym zapowiedziom gwarantowany koszyk świadczeń... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-29 10:47Poseł Krzysztof Lipiec - Wystąpienie z dnia 22 maja 2013 roku.

7 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Narodowym Programie Zatrudnienia (druk nr 1292). Poseł Krzysztof Lipiec:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W tej ważnej debacie o Narodowym Programie Zatrudnienia przedstawionym przez Prawo i Sprawiedliwość, w sytuacji gdy Platforma Obywatelska uznaje, że... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-05-23 08:35Poseł Krzysztof Lipiec - Wystąpienie z dnia 19 kwietnia 2013 roku.

16 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach rozliczenia podwykonawców spółki Dolnośląskie Surowce Skalne SA przy budowie autostrady A2 oraz podwykonawców spółki Poldim SA przy budowie autostrady A4. Poseł Krzysztof Lipiec:     Pani Marszałek! Wysokie Sejmie! Tej ustawy oczekują ludzie, którzy są jeszcze... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-04-25 10:50Poseł Krzysztof Lipiec - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2013 roku.

1 i 2 punkt porządku dziennego:   1. Informacja prezesa Rady Ministrów na temat wyników negocjacji w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020.   2. Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej, Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Traktatu o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-02-23 11:59Poseł Krzysztof Lipiec - Wystąpienie z dnia 06 lutego 2013 roku.

7 punkt porządku dziennego: Informacja prezesa Rady Ministrów na temat wstrzymania przez Komisję Europejską wypłaty 4 mld euro funduszy UE na projekty drogowe zarządzane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w ramach programów ˝Infrastruktura i środowisko˝ oraz ˝Rozwój Polski Wschodniej˝, a także możliwości utraty unijnych środków na budowę kolei oraz braku... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-02-09 17:51Poseł Krzysztof Lipiec - Wystąpienie z dnia 21 listopada 2012 roku.

8 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie ustanowienia roku 2013 Rokiem Pamięci o Powstaniu Styczniowym (druki nr 593 i 821). Poseł Krzysztof Lipiec:     Bardzo dziękuję.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ziemia świętokrzyska usiana jest mogiłami powstańczymi. To na tej ziemi... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-30 16:34Poseł Krzysztof Lipiec - Wystąpienie z dnia 06 grudnia 2012 roku.

21 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (druk nr 848). Poseł Krzysztof Lipiec:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Wyrażam wdzięczność korporacjom samorządowym za to przedłożenie, które, mam nadzieję, będzie służyć Polsce, bo... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-07 22:20Poseł Krzysztof Lipiec - Wystąpienie z dnia 07 grudnia 2012 roku.

30 punkt porządku dziennego: Informacja prezesa Rady Ministrów na temat stanu negocjacji pakietu legislacyjnego dotyczącego wspólnej polityki rolnej po 2013 r. w związku z nową perspektywą finansową UE na lata 2014-2020 oraz sposobu realizacji uchwały Sejmu z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie wsparcia Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i wezwania Parlamentu Europejskiego do aktywnego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-07 14:13Poseł Krzysztof Lipiec - Wystąpienie z dnia 07 grudnia 2012 roku.

9 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Poseł Krzysztof Lipiec:     Bardzo dziękuję.     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Godzimy się z tym, że w systemie polskiego prawa jest potrzebna ustawa, która... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2012-12-07 10:16