Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Krzysztof Lipiec


Poseł Krzysztof Lipiec - Wystąpienie z dnia 25 lipca 2014 roku.

44 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie powołania Komisji śledczej w celu zbadania okoliczności, jakie towarzyszyły powstaniu projektu ustawy o likwidacji WSI i weryfikacji ich kadr, powstaniu i publikacji ˝Raportu o działaniach żołnierzy i pracowników WSI oraz wojskowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-25 18:12Poseł Krzysztof Lipiec - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2014 roku.

17, 18 i 19 punkt porządku dziennego:   17. Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o sprawozdaniu z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. wraz z przedstawioną przez Najwyższą Izbę Kontroli analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2013 r. oraz komisyjnym projektem uchwały w przedmiocie absolutorium (druki nr... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-23 16:41Poseł Krzysztof Lipiec - Wystąpienie z dnia 10 lipca 2014 roku.

18 punkt porządku dziennego: Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2013 roku (druk nr 2386) wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (druk nr 2466). Poseł Krzysztof Lipiec:     Bardzo dziękuję.     Panie Marszałku! Panie Profesorze Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa! Wysoka Izbo! W imieniu Klubu... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-10 18:11Poseł Krzysztof Lipiec - Wystąpienie z dnia 09 lipca 2014 roku.

5 i 6 punkt porządku dziennego:   5. Przedstawiona przez prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego ˝Informacja o działalności sądów administracyjnych w 2012 roku˝ (druk nr 1301) wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (druk nr 1736).   6. Przedstawiona przez prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego ˝Informacja o działalności sądów... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-07-09 19:00Poseł Krzysztof Lipiec - Wystąpienie z dnia 25 czerwca 2014 roku.

22 punkt porządku dziennego: Informacja o działalności rzecznika praw obywatelskich za rok 2013 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela (druk nr 2274) wraz ze stanowiskiem Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka (druk nr 2458). Poseł Krzysztof Lipiec:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Pani Profesor! Wysoka Izbo! Ta... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-25 15:06Poseł Krzysztof Lipiec - Wystąpienie z dnia 05 czerwca 2014 roku.

12 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy (druk nr 2296). Poseł Krzysztof Lipiec:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Oczywiście pamiętam o tych dobrych rozwiązaniach, które zostały wprowadzone do Kodeksu pracy, ale proszę pamiętać o tym, że zanim te... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-05 21:50Poseł Krzysztof Lipiec - Wystąpienie z dnia 05 czerwca 2014 roku.

12 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy (druk nr 2296). Poseł Krzysztof Lipiec:     Bardzo dziękuję.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Na polskim rynku pracy w XXI w. mamy przedziwną sytuację, która przypomina zgoła tę z XIX w., kiedy panował w Polsce grabieżczy kapitalizm. Panujące... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-06-05 21:44Poseł Krzysztof Lipiec - Wystąpienie z dnia 29 maja 2014 roku.

19 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 2374). Poseł Krzysztof Lipiec:     Bardzo dziękuję.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panu marszałkowi Stefaniukowi z PSL pragnę przypomnieć, że lęk w społeczeństwie to wywołała przede wszystkim wasza decyzja związana... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-29 14:54Poseł Krzysztof Lipiec - Wystąpienie z dnia 20 lutego 2014 roku.

16 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji poprawek do Rzymskiego Statutu Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonego w Rzymie dnia 17 lipca 1998 r., przyjętych podczas konferencji rewizyjnej w Kampali (rezolucje nr 5 i 6) w dniach 10 i 11 lipca 2010 r. (druki nr 2028... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-02-20 20:28Poseł Krzysztof Lipiec - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2014 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o świadczeniu odszkodowawczym przysługującym w razie wypadku lub choroby pozostających w związku ze służbą (druki nr 1499 i 2118). Poseł Krzysztof Lipiec:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dzisiaj przed polskim parlamentem trwa... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-02-19 11:38