Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista interpelacji Pana Posła Krzysztof Borkowski


Data wpływu W sprawie
2015-09-28 w sprawie modernizacji linii kolejowej E 75 Rail Baltica Warszawa - Białystok - granica z Litwą etap I, odcinek Warszawa Rembertów - Zielonka - Tłuszcz (Sadowne)
2015-08-20 w sprawie pomocy rolnikom w związku z panującą suszą
2015-07-24 w sprawie projektu planu zarządzania ryzykiem powodziowym na obszarze zlewni planistycznej Wisły lubelskiej (aktualny na koniec kwietnia 2015 r.)
2015-07-21 w sprawie przeprowadzonych kontroli w zakresie prawidłowości otrzymania z budżetu państwa części oświatowej subwencji ogólnej
2015-07-21 w sprawie wysokości zasiłku pielęgnacyjnego z tytułu niepełnosprawności
2015-06-16 w sprawie dopełnienia przez budującego formalności w związku z budową ujęcia wodnego (studni) na potrzeby domu jednorodzinnego
2015-06-03 w sprawie finansowania warsztatów terapii zajęciowej
2015-05-20 w sprawie sytuacji podatników i odliczania VAT-u
2015-04-21 w sprawie nowelizacji ustawy Prawo budowlane i związanej z nią definicji obiektu budowlanego
2015-04-10 w sprawie realizacji niektórych zadań wynikających z ustawy o systemie oświaty, w szczególności finansowania przez budżet powiatu placówek niepublicznych, m.in. młodzieżowych ośrodków wychowawczych, socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych
2015-03-20 w sprawie regulacji przepisów prawa dotyczących tzw. outsourcingu pracowniczego, ich stosowania oraz rozwiązania problemów 500 polskich przedsiębiorców i ich 25 tys. pracowników
2015-02-03 w sprawie problemów producentów trzody chlewnej
2015-01-14 w sprawie bezpieczeństwa i jakości żywności wytwarzanej i konserwowanej w masarniach i wędzarniach prowadzonych przez sieci handlowe, dyskonty oraz sklepy franczyzowe
2013-11-22 w sprawie stosunków gospodarczych pomiędzy Polską a Rosją po zamieszkach z dnia 11 listopada 2013 r.
2013-11-08 w sprawie interpretacji definicji małych i średnich przedsiębiorstw
2013-10-24 w sprawie likwidacji placówek Poczty Polskiej SA
2013-06-20 w sprawie problemów z uzyskaniem polskiej wizy Schengen przez obywateli Białorusi
2013-05-23 w sprawie rolników, którzy zdecydowali się na uruchomienie działalności pozarolniczej w ramach działania 311 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" PROW 2007-2013
2013-04-04 w sprawie art. 57 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo atomowe
2013-03-22 w sprawie zasadności budowy w okolicy Kutna zakładu mięsnego "Beef-Beef" sp. z o.o.
2013-02-20 w sprawie wysokości uzyskiwanych wpływów z tytułu odprowadzonych podatków przez firmy: Jeronimo Martins Polska SA i Jeronimo Martins Dystrybucja SA do budżetu państwa
2013-01-23 w sprawie uregulowań kwestii korzystania przez gminy z infrastruktury przesyłowej energii elektrycznej oraz urządzeń/instalacji oświetleniowej, stanowiącej własność PGE Dystrybucja SA Oddział Warszawa na potrzeby związane z realizacją przez gminy zadań związanych z oświetleniem miejsc publicznych i dróg
2012-11-08 w sprawie likwidacji posterunków Policji na terenie subregionu siedlecko-ostrołęckiego
2012-10-23 w sprawie terminu modernizacji drogi krajowej nr 63 na odcinku Siedlce - Wiśniew i Wiśniew - Łuków
2012-05-24 w sprawie zwiększenia środków finansowych na dopłaty do kredytów preferencyjnych