Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Krystyna Pawłowicz


Poseł Krystyna Pawłowicz - Wystąpienie z dnia 24 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 101 Sprawozdanie Komisji z prac nad wnioskiem wstępnym o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej przed Trybunałem Stanu byłego Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-24 17:36Poseł Krystyna Pawłowicz - Wystąpienie z dnia 10 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Prawo działalności gospodarczej Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo działalności gospodarczej Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-10 17:21Poseł Krystyna Pawłowicz - Wystąpienie z dnia 09 września 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o europejskim ugrupowaniu współpracy terytorialnej Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-09 13:30Poseł Krystyna Pawłowicz - Wystąpienie z dnia 26 maja 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 93 Sprawozdanie Komisji o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o Trybunale Konstytucyjnym Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-26 12:21Poseł Krystyna Pawłowicz - Wystąpienie z dnia 17 grudnia 2014 roku.

2 punkt porządku dziennego: Głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie przedstawionej przez ministra środowiska ˝Informacji o gospodarowaniu wodami w Polsce w latach 2012-2013˝ (druki nr 2564 i 2894). Poseł Krystyna Pawłowicz:     Bardzo proszę pana marszałka o zwrócenie uwagi tutaj tej lewej stronie i pouczenie, że jednak prześladowanie i gnębienie, w ogóle odzywanie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-18 00:14Poseł Krystyna Pawłowicz - Wystąpienie z dnia 04 grudnia 2014 roku.

13 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy (druk nr 2873). Poseł Krystyna Pawłowicz:     Jednym z głównych problemów wyborów jest brak w obecnym prawie wyborczym precyzyjnie uregulowanych procedur liczenia głosów. Obecnie co komisja wyborcza, to inne praktyki i zwyczaje w tym zakresie. W jednych... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-04 17:28Poseł Krystyna Pawłowicz - Wystąpienie z dnia 07 listopada 2014 roku.

24 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o poselskim projekcie ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 2374 i 2842). Poseł Krystyna Pawłowicz:     Uwagi, jakie mamy do tego projektu, są następujące.     Lasy Państwowe - jest tu zły zapis, ponieważ Lasy Państwowe... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-07 11:48Poseł Krystyna Pawłowicz - Wystąpienie z dnia 23 października 2014 roku.

Poseł Krystyna Pawłowicz:     Chciałabym wystąpić w sprawie formalnej. Proszę o zarządzenie przerwy i zwołanie Konwentu Seniorów i wytłumaczenie panu posłowi Iwińskiemu, że wniosek złożony przez Prawo i Sprawiedliwość dotyczył jak najbardziej kwestii koniecznej do ratyfikacji konwencji, ponieważ jeśli konwencja, która miałaby być ratyfikowana, jest... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-10-23 09:28Poseł Krystyna Pawłowicz - Wystąpienie z dnia 24 września 2014 roku.

15 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny (druk nr 2677). Poseł Krystyna Pawłowicz:     Ja? 1,5 minuty. 90 sekund.     Wicemarszałek Marek Kuchciński:     Co to znaczy?     Poseł Krystyna Pawłowicz:     No, 90 sekund.     Wicemarszałek... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-25 06:30Poseł Krystyna Pawłowicz - Wystąpienie z dnia 24 września 2014 roku.

13 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, sporządzonej w Stambule dnia 11 maja 2011 r. (druki nr 2515 i 2701). Poseł Krystyna Pawłowicz:     Jeśli pani marszałek... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-09-24 22:20