Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Krystyna OzgaPoseł Krystyna Ozga - Wystąpienie z dnia 23 lipca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-03 17:00

Zobacz także:Poseł Krystyna Ozga - Wystąpienie z dnia 24 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Informacja o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich za rok 2014 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela wraz ze stanowiskiem Komisji Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-26 10:42

Zobacz także:Poseł Krystyna Ozga - Wystąpienie z dnia 11 czerwca 2015 roku.

33 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3464). Poseł Krystyna Ozga:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dostosowanie przepisów dotyczących właściwości i funkcjonowania Straży Granicznej, a także zarządzania granicą państwową było podstawą do... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-20 21:27

Zobacz także:Poseł Krystyna Ozga - Wystąpienie z dnia 15 maja 2015 roku.

7 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Poseł Sprawozdawca Krystyna Ozga:     Panie Marszałku! Pani Premier! Wysoka Izbo! Podczas drugiego czytania poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej, druk nr 3350, została zgłoszona jedna... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-20 20:22

Zobacz także:Poseł Krystyna Ozga - Wystąpienie z dnia 13 maja 2015 roku.

7 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (druki nr 3257 i 3350). Poseł Krystyna Ozga:     Panie Marszałku! Panie i Panowie Posłowie! Panie Ministrze! Część pytań była kierowana bezpośrednio do mnie. Nie będę chciała się powtarzać, ale na niektóre chciałabym... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-19 10:08

Zobacz także:Poseł Krystyna Ozga - Wystąpienie z dnia 13 maja 2015 roku.

7 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (druki nr 3257 i 3350). Poseł Krystyna Ozga:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Kolejny raz przypadł mi w udziale zaszczyt zaprezentowania Wysokiej Izbie stanowiska Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-19 09:31

Zobacz także:Poseł Krystyna Ozga - Wystąpienie z dnia 13 maja 2015 roku.

7 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spraw Wewnętrznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej (druki nr 3257 i 3350). Poseł Sprawozdawca Krystyna Ozga:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Komisji Spraw Wewnętrznych mam zaszczyt przedstawić zawarte w druku nr 3350 sprawozdanie komisji o poselskim projekcie ustawy o... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-19 09:19

Zobacz także:Poseł Krystyna Ozga - Wystąpienie z dnia 13 stycznia 2015 roku.

3 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o odnawialnych źródłach energii (druki nr 2604 i 3006). Poseł Krystyna Ozga:     Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo! Projekt ustawy przedłożony w sprawozdaniu komisji budzi wiele zastrzeżeń, stąd ta dyskusja. W związku z tym mam pytania.     Czy to... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-20 10:46

Zobacz także:Poseł Krystyna Ozga - Wystąpienie z dnia 14 stycznia 2015 roku.

7 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3018). Poseł Krystyna Ozga:     Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pragnę skierować kolejne pytania do pana ministra finansów w związku z procedowaną ustawą.    ... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-19 12:42

Zobacz także: