Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Kazimierz Ziobro


Poseł Kazimierz Ziobro - Wystąpienie z dnia 04 sierpnia 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 98 Sprawozdanie Komisji w sprawie wniosku Komendanta Głównego Policji z dnia 29 kwietnia 2015 r. o wyrażenie zgody przez Sejm na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej za wykroczenie posła Jacka Żalka Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-10 10:56

Zobacz także:Poseł Kazimierz Ziobro - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-20 21:48

Zobacz także:Poseł Kazimierz Ziobro - Wystąpienie z dnia 13 maja 2015 roku.

10 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (druki nr 3106 i 3353). Poseł Kazimierz Ziobro:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Minuta to trochę mało, ale trudno. Rządowy projekt... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-19 14:34

Zobacz także:Poseł Kazimierz Ziobro - Wystąpienie z dnia 20 marca 2015 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o:   - senackim projekcie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych,   - poselskim projekcie ustawy o statusie Weterana Opozycji Antykomunistycznej i Korpusie Weterana Opozycji Antykomunistycznej wobec dyktatury komunistycznej PRL w latach... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-23 13:46

Zobacz także:Poseł Kazimierz Ziobro - Wystąpienie z dnia 18 marca 2015 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o:   - senackim projekcie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych,   - poselskim projekcie ustawy o statusie Weterana Opozycji Antykomunistycznej i Korpusie Weterana Opozycji Antykomunistycznej wobec dyktatury komunistycznej PRL w latach... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-21 08:49

Zobacz także:Poseł Kazimierz Ziobro - Wystąpienie z dnia 03 marca 2015 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2609 i 3178). Poseł Kazimierz Ziobro:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Prezentując stanowisko Klubu Parlamentarnego... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-03-06 11:12

Zobacz także:Poseł Kazimierz Ziobro - Wystąpienie z dnia 18 grudnia 2014 roku.

6 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2953). Poseł Kazimierz Ziobro:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pytanie mam proste i myślę, że będzie zrozumiane w kontekście tegoż projektu. Otóż w całej rozciągłości popieram projekt zmian ustawy Prawo budowlane,... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-20 10:00

Zobacz także:Poseł Kazimierz Ziobro - Wystąpienie z dnia 17 grudnia 2014 roku.

7 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o rzeczach znalezionych oraz zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 2064 i 2945). Poseł Kazimierz Ziobro:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Po zapoznaniu się z projektem procedowanej ustawy o rzeczach... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-17 13:20

Zobacz także:Poseł Kazimierz Ziobro - Wystąpienie z dnia 04 grudnia 2014 roku.

11 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o Karcie Dużej Rodziny (druki nr 2923 i 2958). Poseł Kazimierz Ziobro:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! Po zapoznaniu się z projektem ustawy o Karcie Dużej Rodziny (druk nr 2923)... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-07 11:26

Zobacz także:Poseł Kazimierz Ziobro - Wystąpienie z dnia 03 grudnia 2014 roku.

7 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (druk nr 2877). Poseł Kazimierz Ziobro:     Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Od razu przejdę do pytań związanych z procedowanym projektem ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym (druk nr 2877).     Pierwsze pytanie. Na jakich przesłankach... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-05 16:45

Zobacz także: