Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Pani Poseł Katarzyna Matusik-Lipiec


Komisja Administracji i Cyfryzacji (ACF)
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)
Komisja Mniejszości Narodowych i Etnicznych (MNE)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o obywatelskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, a także niektórych innych ustaw (druk nr 2699) - przedstawia przewodnicząca podkomisji posłanka Danuta Pietraszewska. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-24 15:00


Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)
Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (INT)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (druk nr 3286)- przedstawia przewodniczący podkomisji poseł Piotr Cieśliński. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-23 09:32


Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)
Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (INT)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (druk nr 3286)- przedstawia przewodniczący podkomisji poseł Piotr Cieśliński. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-23 14:58


Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)

Rozpatrzenie poprawki zgłoszonej w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (druki nr 3678 i 3798). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-09-10 09:15


Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji stałej ds. młodzieży o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (druk nr 3678). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-05 09:31


Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)

"Informacja w sprawie tegorocznego egzaminu maturalnego maturzystów poprawiających wynik matury w tzw. „starej formule” - referują: Minister Edukacji Narodowej oraz Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej." Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-08-05 15:31


Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)

Zapoznanie się z Informacją o działalności Rzecznika Praw Dziecka za rok 2014 oraz uwagami o stanie przestrzegania praw dziecka (druk nr 3329) - referuje Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-26 13:03


Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)

Rozpatrzenie sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o języku polskim oraz ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (druk nr 3324) - przedstawia przewodnicząca podkomisji poseł Elżbieta Gapińska. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-26 16:32


Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)
Komisja Finansów Publicznych (FPB)
Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii (INT)

Uzupełnienie składu Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności (druk nr 3286). Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-15 12:04


Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży (ENM)
Komisja Polityki Społecznej i Rodziny (PSR)
Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej (STR)

Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (druki nr 2114 i 2114-A) - uzasadnia poseł Elżbieta Witek. Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-05-14 09:15