Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Lista interpelacji Pani Poseł Katarzyna Matusik-Lipiec


Data wpływu W sprawie
2014-10-07 w sprawie budowy "Orlików" dla seniorów
2014-10-07 w sprawie zwiększenia ulgi podatkowej na wychowanie trzeciego i kolejnego dziecka
2014-10-07 w sprawie przywrócenia zniesionych sądów rejonowych
2014-09-29 w sprawie dodatkowego zatrudnienia nauczyciela akademickiego
2014-09-15 w sprawie przekazywania polskich produktów spożywczych objętych embargiem na cele charytatywne
2014-09-15 w sprawie wytycznych dotyczących lokalizowania elektrowni wiatrowych
2014-09-15 w sprawie uproszczenia procedury aplikowania przez uczelnie wyższe o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego
2014-08-05 w sprawie dodatkowego zatrudnienia nauczyciela akademickiego
2013-02-27 w sprawie organizacji kuratoriów oświaty oraz zasad tworzenia ich delegatur
2013-02-27 w sprawie projektowanych zmian w organizacji nadzoru pedagogicznego
2013-02-27 w sprawie stołówek szkolnych funkcjonujących na terenie szkół publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego
2012-11-12 w sprawie reorganizacji Straży Granicznej na południu Polski
2012-08-14 w sprawie regulacji prawnych dotyczących wycinki drzew oraz stanu szlaków w parkach narodowych, które mogłyby stać się niebezpieczne dla turystów oraz innych osób przebywających na ich terenie
2012-08-14 w sprawie wytycznych zatwierdzonych przez Centralna Komisję Edukacyjną dotyczących kryteriów oceniania egzaminów gimnazjalnych z języka polskiego
2012-07-02 w sprawie włączenia byłych żołnierzy górników, którzy w okresie PRL-u w ramach służby wojskowej byli przymusowo kierowani do pracy w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu, do katalogu uprawnionych do korzystania z art. 46 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
2012-06-25 w sprawie włączenia byłych żołnierzy górników, którzy w okresie PRL-u w ramach służby wojskowej byli przymusowo kierowani do pracy w kopalniach węgla, kamieniołomach i zakładach wydobywania rud uranu, do katalogu uprawnionych do korzystania z art. 46 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
2012-05-28 w sprawie procedury dopuszczania podręczników do użytku szkolnego w szkołach ponadgimnazjalnych
2012-02-24 w sprawie łączenia stypendiów ministra i rektora
2012-01-20 w sprawie zmian niektórych ustaw dotyczących przekształceń własnościowych nieruchomości