Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Jerzy Kozdroń


Poseł Jerzy Kozdroń - Wystąpienie z dnia 08 kwietnia 2015 roku.

2 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy Prawo restrukturyzacyjne (druki nr 2824 i 3275). Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzy Kozdroń:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Ja chciałbym przede wszystkim podziękować wszystkim posłom, którzy pracowali nad ustawą Prawo... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-04-10 21:31Poseł Jerzy Kozdroń - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2015 roku.

22 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy Kodeks postępowania cywilnego (druk nr 3104). Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzy Kozdroń:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Pytanie do mnie było tylko jedno, jeżeli dobrze zrozumiałem, bo pan poseł Dziuba skierował... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-25 21:22Poseł Jerzy Kozdroń - Wystąpienie z dnia 19 lutego 2015 roku.

21 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy (druk nr 3105). Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzy Kozdroń:     Pani Marszałek! Panie i Panowie Posłowie! Panie Rzeczniku Praw Obywatelskich! Chciałbym przede wszystkim serdecznie podziękować inicjatorom tej nowelizacji. Wiem, że... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-25 20:48Poseł Jerzy Kozdroń - Wystąpienie z dnia 18 lutego 2015 roku.

4 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (druki nr 2516 i 3126). Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzy Kozdroń:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Chciałbym powiedzieć taką rzecz, że w istocie wszyscy jesteśmy zgodni co do tego i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-24 08:10Poseł Jerzy Kozdroń - Wystąpienie z dnia 06 lutego 2015 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o:   - rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw,   - poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny,   - poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzy Kozdroń:... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-02-10 09:17Poseł Jerzy Kozdroń - Wystąpienie z dnia 14 stycznia 2015 roku.

6 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3019). Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzy Kozdroń:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Panie Ministrze! W imieniu rządu chciałbym zadeklarować daleko... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-01-19 09:26Poseł Jerzy Kozdroń - Wystąpienie z dnia 17 grudnia 2014 roku.

7 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządowym projekcie ustawy o rzeczach znalezionych oraz zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 2064 i 2945). Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzy Kozdroń:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Chciałbym na samym... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-12-17 13:20Poseł Jerzy Kozdroń - Wystąpienie z dnia 26 listopada 2014 roku.

7 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2841 i 2866). Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzy Kozdroń:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Chciałbym podziękować Sejmowi, przede wszystkim Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-30 13:14Poseł Jerzy Kozdroń - Wystąpienie z dnia 05 listopada 2014 roku.

27 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 2816 i 2867). Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzy Kozdroń:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Przede wszystkim chciałbym serdecznie podziękować... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-14 10:24Poseł Jerzy Kozdroń - Wystąpienie z dnia 05 listopada 2014 roku.

8 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2841). Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzy Kozdroń:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Przepraszam, że z takim ociąganiem wchodzę na tę mównicę, ale nie jestem fachowcem od informatyki. W... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-13 21:01