Strona którą oglądasz dotyczy poprzedniej kadencji sejmu. Aktualne informacje znajdziesz tutaj

Poseł Jerzy Budnik


Poseł Jerzy Budnik - Wystąpienie z dnia 23 czerwca 2015 roku.

Posiedzenie Sejmu RP nr 97 Sprawozdanie Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-07-20 21:48

Zobacz także:Poseł Jerzy Budnik - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.

17 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 3407 i 3441). Poseł Jerzy Budnik:     Panie marszałku, już na koniec chciałbym tylko króciutko bardzo serdecznie podziękować wszystkim członkom Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-19 09:59

Zobacz także:Poseł Jerzy Budnik - Wystąpienie z dnia 10 czerwca 2015 roku.

17 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 3407 i 3441). Poseł Sprawozdawca Jerzy Budnik:     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich o komisyjnym projekcie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2015-06-19 09:56

Zobacz także:Poseł Jerzy Budnik - Wystąpienie z dnia 05 listopada 2014 roku.

7 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie komisyjnego projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 2830). Poseł Jerzy Budnik:     Panie Marszałku! Jeżeli już mam zabrać głos, to chcę raz jeszcze potwierdzić to zobowiązanie, które z siedzącym tu na sali panem przewodniczącym Mroczkiem na siebie przyjmujemy, że... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-12 20:21

Zobacz także:Poseł Jerzy Budnik - Wystąpienie z dnia 05 listopada 2014 roku.

7 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie komisyjnego projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 2830). Poseł Jerzy Budnik:     Panie Marszałku! Króciutko już chciałbym bardzo serdecznie podziękować i pani poseł, i panom posłom, którzy występowali w imieniu swoich klubów, za poparcie projektu komisyjnego, który... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-12 20:17

Zobacz także:Poseł Jerzy Budnik - Wystąpienie z dnia 05 listopada 2014 roku.

7 punkt porządku dziennego: Pierwsze czytanie komisyjnego projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (druk nr 2830). Poseł Jerzy Budnik:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Mam zaszczyt przedstawić Wysokiemu Sejmowi w imieniu sejmowej Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich komisyjny projekt uchwały... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-11-12 20:12

Zobacz także:Poseł Jerzy Budnik - Wystąpienie z dnia 07 maja 2014 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich o przedstawionym przez Prezydium Sejmu projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 2239 i 2328). Poseł Jerzy Budnik:     Dziękuję, panie marszałku.     Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy zabrali głos w... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-09 21:09

Zobacz także:Poseł Jerzy Budnik - Wystąpienie z dnia 07 maja 2014 roku.

1 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich o przedstawionym przez Prezydium Sejmu projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (druki nr 2239 i 2328). Poseł Sprawozdawca Jerzy Budnik:     Pani Marszałek! Wysoki Sejmie! Mam zaszczyt przedłożyć Wysokiemu Sejmowi sprawozdanie Komisji Regulaminowej i... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2014-05-09 15:15

Zobacz także:Poseł Jerzy Budnik - Wystąpienie z dnia 06 listopada 2013 roku.

12 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich o poselskim projekcie uchwały w sprawie powołania Komisji Nadzwyczajnej do spraw energetyki (druki nr 1662 i 1845). Poseł Jerzy Budnik:     Dziękuję bardzo.     Panie Marszałku! Chciałbym przede wszystkim podziękować państwu posłom, którzy zabierali głos w debacie... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-10 12:52

Zobacz także:Poseł Jerzy Budnik - Wystąpienie z dnia 06 listopada 2013 roku.

12 punkt porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich o poselskim projekcie uchwały w sprawie powołania Komisji Nadzwyczajnej do spraw energetyki (druki nr 1662 i 1845). Poseł Sprawozdawca Jerzy Budnik:     Dziękuję.     Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Regulaminowej i Spraw... Czytaj dalej
Brak komentarzy Opublikował videosejm.pl dnia 2013-11-10 12:15

Zobacz także: